Az előadás címe és időpontja:

 • A tárgyalóteremből jelentjük – tanulságos esetek - moderátor - 2024. október 15. (15:15-17:00)

Pályafutás:

Szakmai tapasztalat

 • 2015: - of Counsel, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP
 • 2006-2015: Partner, Dentons Europe LLP, korábbi nevén: Salans LLP
 • 2006-2015: Irodavezető Partner, Kővári Tercsák Dentons Europe Ügyvédi Iroda,

korábbi nevén:

 • 2013-2015: Kővári Tercsák Salans FMC SNR Denton Ügyvédi Iroda
 • 2006-2013: Kővári Tercsák Salans Ügyvédi Iroda
 • 1996-2006: Partner, Szabó Kővári Tercsák és Társai Ügyvédi Iroda
 • 1998-2002: Partner, Ernst & Young Kft.
 • 1993-1996: jogi tanácsadó / In-house counsel, Ernst & Young Kft.

Egyetemi oktatói tevékenység:

 • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék
  • vizsgáztató, 2007-
  • szemináriumvezető, 1997-2001, 2016-

Egyéb jogászi tevékenység

 • Választottbírói tevékenység:
  • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, 2006-
  • Energetikai Állandó Választottbíróság, 2009-

Hazai tanulmányok

 • 1993-2001: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, PhD (summa cum laude)
 • 1996: Ügyvédi bejegyzés, szakvizsga
 • 1989-1990: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, vendéghallgató
 • 1988-1993: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, jogász (summa cum laude)
 • 1983-1987: Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest, érettségi

Külföldi tanulmányok, kutatási terület

 • 2017: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg, joggal való visszaélés, társasági jog
 • 2001: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg, joggal való visszaélés
 • 2000: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg, joggal való visszaélés
 • 1996: Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg, joggal való visszaélés
 • 1996: Universität Wien Institut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht, társasági jog
 • 1994: University of Graz, Európai Közösségek joga – termékfelelősség
 • 1994: William Mitchell College of Law, London, Uniform Commercial Code, nyári kurzus
 • 1992-1993: Asser Institute, The Hague, Netherlands, szerződésszegés esetén elérhető jogkövetkezmények a jog gazdasági szempontú vizsgálatának tükrében
 • 1992: Faculty of Law, University of Graz, Austria, Európai Közösségi jog alapjai, nyári kurzus
 • 1992: William Mitchell Law School, Minnesota, USA, Uniform Commercial Code, nyári kurzus
 • 1991-1992: Faculty of Law, University of Graz, Austria, termékfelelősség a jogösszehasonlítás tükrében
 • 1990-1991: Faculty of Law, University of Hamburg, Germany, polgári és társasági jog, kereskedelmi jog
 • 1990: William Mitchell Law School, London, az Egyesült Királyság jogrendszerének tanulmányozása, nyári kurzus

Publikációk

 • Az ügyvezető jogai, kötelességei, feladatai, hatásköre és jogállása (Wolters Kluwer, 2022)
 • Túlzott ambíciók. Megjegyzések az egyenlő bánásmód törvényi szabályozásához és munkajogi illeszkedéséhez (Pál Lajos (szerk.): Az egyenlő bánásmód szabályozásáról, 2020, HVG-Orac Lap-és Könyvkiadó Kft.)
 • Kényszer szülte útitársak vagy közeli rokonok? Az egyenlő bánásmód kötelezettsége és a joggal való visszaélés tilalma (Munkajog 2019/4. lapszám, 1-14. o. 2019. november)
 • A joggal való visszaélés (Jakab András – Fekete Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia)
 • A joggal való visszaélés (Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, 2018)
 • Vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége – (Pál Lajos (szerk) A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége – tanulmánykötet. Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, 2017. p. 93-113.)
 • A vezető tisztségviselő felelőssége a Ptk. és az Mt. szabályai szerint – (Gazdaság és Jog, 2017/8)
 • A joggal való visszaélés a munkajogban – (Pécsi Munkajogi Közlemények, tanulmányok; HU ISSN 1789-7637; 2016)
 • A Gazdasági Társaságok Nagy Kézikönyve (könyvismertetés) (Magyar Jog 2008./1. p. 55-58.)
 • Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig (recenzió) (Collega 2002./június p.29-33. (Tercsák-Buzády))
 • Bevezető rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XXXVIII-XXXIX (2001/2002) p. 327-330.)
 • Az alanyi jog újraélesztése - alanyi jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XXXVIII-XXXIX (2001/2002) p. 233-244.)
 • A joggal való visszaélés (A Szladits Szeminárium Kiadványai 2., Bibliotheca Iuridica, Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke)
 • Joggal való visszaélés (A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 2001-2002. Tanév)
 • A joggal való visszaélés bírói gyakorlatáról II. (Jogtudományi Közlöny 2002/5.)
 • A joggal való visszaélés bírói gyakorlatáról I. (Jogtudományi Közlöny 2002/4.)
 • Das Steuerrecht Ungarns im Überblick (Internationale Wirtschafts-Briefe, Zeitschrift für internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht 19/2001.)
 • Attracting Foreign Capital - Some Aspects of Hungarian Investment Law, 23rd Annual International Business Law Institute (Minnesota State Bar Association Continuing Legal Education, April 1999)
 • Chapter on Hungarian Company Structures (European Company Structures - A Guide to Establishing a Business Entity in a European Country (Kluwer, 1998))
 • Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung im ungarischen Recht (Arbeitspapier des Forschungsinstituts für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht 1996)
 • Kijavítás Jog vagy kötelezettség, Jogösszehasonlító tanulmány (Magyar Jog 1995/10.)
 • Alapvető szerződésszegés az egységes jogban (Magyar Jog 1994/10.)
 • A termékfelelősség európai gyakorlata - különös tekintettel a küszöbön álló hazai szabályozásra (Polgári Jogi Dolgozatok, 1993.)
 • Előreláthatóság, mint a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének korlátja (Polgári Jogi Dolgozatok, 1993.)
 • Das neue ungarische Produkthaftungsgesetz (Produkthaftung International 1992.)

Nyelvismeret

 • Anyanyelv - magyar

 • Egyéb nyelvek

  angol, német - felsőfok
Vissza az előadókhoz
Back To Top