Az előadás címe és időpontja:

  • A munkajogviszony megszüntetése - 2021.10.12. (15:15-17:00)
     

Pályafutás:

Egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem- Állam és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékén. 1997-ben végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ezt követően az Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének egyetemi tanársegédje, 2002-től egyetemi adjunktusa, 2009-től egyetemi docense. Kutatási területe a magyar és az európai munkajog. PhD értekezését az “Atipikus munkajogviszonyok az Európai Unióban és Magyarországon” írta, 2009-2012 között a munkajogviszony megszüntetése tárgykörben MTA Bólyai ösztöndíjas. 1997-től vesz részt a munkajog oktatásában a nappal és levelező jogászképzésben, más egyetemi szakokon, felnőttképzési területeken.

Vissza az előadókhoz
Back To Top