Az előadás címe és időpontja:

  • A kollektív szerződéskötési szabadság alkotmányos keretei- 2022. október 11. (15:15-17:00) 

Pályafutás

2007 szeptemberében kezdte meg jogi tanulmányait a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Harmadéves joghallgatóként kezdett el érdeklődni a munkajog, illetve a tudományos munka iránt, majd negyedévtől demonstrátorként vett részt a Környezetjogi és Munkajogi Tanszék munkájában Nádas György szakmai vezetésével, melyet tanulmányai befejezéséig folytatott. 

2011-2012. tanévben köztársasági ösztöndíjban részesült. 

Jogi diplomáját 2012-ben szerezte meg cum laude minősítéssel. 

Tanulmányai befejezését követően Budapesten a Pál és Kozma, majd a Havasi ügyvédi irodánál dolgozott ügyvédjelöltként, egy évvel később a debreceni Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség HR és munkajogi referense volt 2,5 évig.  

2014-ben kezdte meg PhD tanulmányait, Nádas György témavezetésével, amelynek eredményeként  2021-ben doktori fokozatot szerzett. Értekezésének címe: A kollektív szerződés, mint magánjogi jogintézmény. 

2016-ban elnyerte a Rézler Gyula Alapítvány pályázatát, és fél éves tanulmányút keretében az Egyesült Államokban mediátori képesítést és gyakorlatot szerzett az Új-Mexikói Egyetemen, amelyet 2018-ban honosított. 

2019. januárjában a Wolters Kluwer Hungary Kft. fiatal kutatói pályázatának egyik nyertese volt, amely után az a megtiszteltetés érte, hogy előadhatott a Visegrádi, XVI. Magyar Munkajogi Konferencián. 

2019. szeptember 1. és 2020. január 31. között az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa volt doktorjelölti kategóriában, amelynek keretében a kollektív munkaügyi vita újraszabályozásának lehetséges irányait kutatta. 

Szakmai eredményeit tanulmányok formájában publikálta magyar és angol nyelven, hazai folyóiratokban és külföldi tanulmánykötetekben egyaránt. Részt vett jelentősebbhazai és  külföldi konferenciákon előadóként. 

2018 októberétől a Debreceni Ügyvédi Kamara tagjaként egyéni ügyvédként tevékenykedik. Emellett óraadóként a Debreceni Egyetem HR-szakjogász képzésében vesz részt, továbbá angol nyelven egészségügyi és szociális jog tantárgyat oktat a DE Egészségügyi Karának angol nyelvű mesterképzésében.  

Vissza az előadókhoz
Back To Top