Jog29 április, 2020

Veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések

Számos törvény és rendelet rendelkezésének az alkalmazását, az azoktól való eltérést szabályozza a veszélyhelyzet idejére, illetve azzal összefüggésben az alábbiakban hivatkozott, az Alaptörvény és ún. felhatalmazási törvény alapján született kormányrendelet. Ezek közül kiemelendő, hogy:

– a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele a kézbesítési kifogás, igazolási kérelem határidejébe;

– biztonsági tanúsítványok és szakvélemények a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig érvényesek (ha a veszélyhelyzet ideje alatt járna le az érvényességük);

– a veszélyhelyzet ideje alatt nem rendelhető el végrehajtás a Brüsszel IIa rendelet alapján, valamint a jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére vonatkozó kérelem alapján, illetve az ilyen, korábban már elrendelt végrehajtásokban eljárási cselekmény, intézkedés a veszélyhelyzet ideje alatt nem foganatosítható;

– rendezi a jogszabály az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyának, a bírók jogviszonyának, az ügyészek, ügyészségi alkalmazottak jogviszonyának az egyes kérdéseit;

– fizetési meghagyásos ügyekben szóbeli beadvány előterjesztésére és végrehajtói kézbesítésre a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor;

– kizárólag elektronikus úton nyílik lehetőség céginformáció szolgáltatására;

– a polgári peres eljárásokban a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni, kérelemre sem tartható perfelvételi eljárás;

– az érdemi tárgyalást (a régi perrendtartás szerinti tárgyalást) főszabályként elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani;

– a veszélyhelyzet ideje alatt a keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszontkeresetlevelet, a beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet a jogi képviselő nélkül eljáró fél kizárólag írásban, a jogszabályban előírt nyomtatvány alkalmazása nélkül is előterjesztheti;

– az írásbeli beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat bejáratnál lévő zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni;

– az ítélethozatal tárgyaláson kívül történik, és fellebbezési, felülvizsgálati eljárásokban sem lehet tárgyalást tartását kérni;

– végezetül számos lényeges változást tartalmaz a rendelet a közjegyzői nemperes eljárásokat, a közigazgatási bírósági eljárásokat és a büntetőeljárásokat illetően is.

Joganyag: 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/59. (III. 31.)
Hatályos: 2020. 03. 31. 15 óra, 2020. 04. 15.
Megjegyzés: új jogszabály

Jogtár® demóregisztráció
Próbálja ki a Jogtárat
kötöttségek nélkül!
2 hét ingyenes demó hozzáférést biztosítunk bármely Jogtár® Prémium szintjéhez.
Back To Top