JogCompliance01 április, 2020

Jogszabályfigyelő: Börtönzsúfoltsági kártalanításokat érintő intézkedések

A Parlament következő, 2020. február 25-én kezdődő ülésén már elfogadásra kerülhet a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló törvény, amely kötelezettséget állapít meg a Kormány részére, hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján dolgozzon ki egy új szabályozási rendszert 2020. május 15-éig a fenti cél megvalósítása érdekében, továbbá „felhívja a Kormányt, hogy a börtönzsúfoltság megszüntetése érdekében 2020. szeptember 30-áig biztosítsa, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg a teljes (száz százalékos) kihasználtságot”.

Egyidejűleg módosítja a javaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) egyes rendelkezéseit is. Mivel „a kártalanítás kifejezetten személyhez kötött, az adott személy által elszenvedett sérelem kompenzációja. Emiatt, valamint a visszaélések elkerülése érdekében szükséges, hogy a kártalanításként járó összeg ténylegesen is közvetlenül az elítélt, illetve az egyéb jogcímen fogvatartott kezéhez kerüljön.” Éppen ezért előírja a javaslat, hogy a jövőben: „a kártalanításként megállapított összeg folyósítása kizárólag olyan fizetési számlára történik, amelynek a számlatulajdonosa és egyben a számla kizárólagos rendelkezési jogosultja az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott; büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott esetén pedig a büntetés-végrehajtási intézet által kezelt letéti számlára történik a folyósítás.”

Ugyancsak a Bv. tv. módosításaként szerepel a tervezetben, hogy – annak elfogadása esetén – a törvény(módosítás) hatálybalépését (kihirdetést követő nap) követően az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási igény tárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összeg 2020. június 15-éig nem fizethető ki, az ezt „megelőzően hozott határozat [azonban] a meghozatalakor hatályos szabályok szerint teljesítendő”.

A T/9241. számú törvényjavaslat itt érhető el >>

Joganyag: T/9241. számú törvényjavaslat a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről
Módosította:
Megjelent: parlament.hu
Hatályos:
Megjegyzés: új jogszabály és törvénymódosító javaslat egyben
Kapcsolódó témák keresése
Jogtár® demóregisztráció
Próbálja ki a Jogtárat
kötöttségek nélkül!
2 hét ingyenes demó hozzáférést biztosítunk bármely Jogtár® Prémium szintjéhez.
Back To Top