DEIB interjú
Corporate15 május, 2023

Sokszínű és befogadó kultúra kialakítása a Wolters Kluwernél

Május az Európai Sokszínűség Hónapja, mely felhívja a figyelmet a munkahelyen és a társadalomban való sokszínűség és befogadás fontosságára. A Wolters Kluwer már 2020-ban stratégiai célként tűzte ki az összetartozás kultúrájának ápolását, amely értékeli a hitelességet, az egyenlőséget és tiszteletben tartja a sokféleséget.
A vállalat által képviselt értékekről és a befogadó kultúra kialakításáról kérdeztük dr. Megyeri Andreát, a Wolters Kluwer Hungary innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjét és DEIB nagykövetét, valamint Váraljai Melinda HR Business Partnert.

Miért vált a DEIB (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging) egyre fontosabbá a vállalati és munkahelyi környezetben, különösen a globális piacokon működő vállalatok esetében?

Váraljai Melinda: Már-már közhelyszerű, hogy egy közösség, csapat annál hatékonyabb, minél sokszínűbb. Magyarországon még nem feltétlenül tapasztaljuk, külföldön azonban nem újdonság, hogy olyan közösségek alakulnak ki egy-egy munkahelyen, amely több szempontból is sokszínű. Más-más korosztályhoz, nemhez tartozók dolgoznak közösen, van, aki távmunkában, van, aki az irodából, van, aki hibrid munkavégzéssel kapcsolódik be ugyanannak a munkahelyi csapatnak a munkájába. Ezek mellett természetesen egy-egy csapat teljes jogú tagja a megváltozott munkaképességű, esetlegesen valamilyen fogyatékkal elő kolléga is. Azt, hogy hogyan lehet hatékonyan munkát végezni egy ilyen csapatban, folyamatosan tanuljuk.
A befogadás és egyenlő bánásmód jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, ezért is tűzte a Wolters Kluwer, valamint a Wolters Kluwer Hungary Kft. is zászlajára. 

dr. Megyeri Andrea: A siker kulcsa az erős, sokszínű csapatokban rejlik – különösen fontos ez egy olyan innovatív vállalatnál, mint a Wolters Kluwer. A vállalaton belüli jó csapatmunka, az ügyfelekkel való szoros együttműködés mellett a legfőbb módja annak, hogy kiváló minőségű szakértői megoldásokat fejlesszünk. Személyes tapasztalatom is az, hogy a sokszínű csapatok erősebbek, innovatívabbak, sikeresebbek, a legaltech megoldások fejlesztését elképzelhetetlennek tartom szoftver fejlesztő mérnökök, jogászok, termékmenedzserek, UX szakemberek közös munkája nélkül.

A Wolters Kluwernél, illetve a Wolters Kluwer Hungary Kft-nél mióta vált stratégiai célkitűzéssé a DEIB? Mi indította el ezt a folyamatot, milyen okok játszottak ebben szerepet? 

VM: A Wolters Kluwer és így a Wolters Kluwer Hungary Kft.  is 2020-ban tette stratégiai célkitűzéssé és megvalósítandó munkahelyi viselkedéssé a Sokszínűség, Egyenlőség, Befogadás és Összetartozás kultúráját. Globális és magyarországi legaltech vállalatként ügyfeleink sokszínűsége azt jelenti, hogy igen széleskörű azon problémák köre, melyeket termékeinkkel megcélzunk. Hiszünk abban, hogy ügyfeleink igényeinek akkor tudunk megfelelni, ha a munkavállalóink is a lehető legsokszínűbbek, így hozva minden nap új perspektívát és ötleteket a termékfejlesztésbe, az ügyfeleinkkel való kapcsolattártásba, a mindennapi munkavégzésünkbe.  Olyan csapatokra van szükségünk, akik hitelesen reprezentálják azokat, akiket kiszolgálunk. 

MA: A DEIB stratégia életre keltése érdekében az LR divízió Európában létrehozta a European Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) kezdeményezést. A küldetése, hogy helyi DEIB közösségeket hozzon létre, és ezáltal alulról építkező, együttműködő munkacsoportként szerveződve építsük a befogadó munkakörnyezetet. Nagyon örülök, hogy felkértek rá, hogy a DEIB magyarországi nagykövete legyek. A központi csapattal jelenleg két fő kezdeményezésen dolgozunk: „Példaképek a nők számára a műszaki területen” (Women in Tech) és „A sokszínűség, egyenlőség, befogadás és összetartozás általános tudatosságának és megértésének növelése”. Emellett olyan helyileg fontos kezdeményezéseket keresek, amelyek kapcsolódnak ahhoz, ami a magyarországi ügyfeleleinknek és munkavállalóinknak fontos. 

Közös célokért közösen, hasonló értékek mentén

A DEIB mit jelent pontosan a WK-nál? Hogyan lehet meghatározni a „sokszínűséget”, az „egyenlőséget”, a „befogadást”, az „összetartozást” a vállalatnál? Milyen értéket képviselnek a WK számára?

VM: Ezek nagyon egyértelműnek tűnő mégis nehezen megfogható fogalmak. Ha bárkit megkérdezünk, hogy befogadónak tartja-e magát, akkor természetesen igennel válaszol, ám ha megkérdezzük, hogy ez pontosan mit jelent a mindennapi életében, akkor már nagyobb a bizonytalanság. Ezért célunk, hogy ezeket a hívószavakat tartalommal töltsük meg. Ez gyakorlatilag mindenre hatással van a munkavégzésünk során. Arra, ahogy az ügyfeleinkkel tartjuk a kapcsolatot, ahogy egymással kommunikálunk, ahogy a munkaerő kiválasztását végezzük, valamint a teljesítménymenedzsment folyamatra is.
Vezetőink igyekeznek olyan munkahelyi környezetet kialakítani, amelyben a munkavállaló biztonságban és a helyén érzi magát. Számunkra az a legfontosabb, hogy a mindennapi munkaszervezés és a közösségi élmények szervezése során figyeljünk arra, hogy megfeleljünk a sokszínűség, egyenlőség befogadás és összetartozás alapelveinek, és ezeket erősítsük a kollégákban. 

MA: Amikor megkérdeztem a csapatom tagjait, nekik mit jelent a befogadás, így válaszoltak: emberi kapcsolatokat, közös élményeket, vezetői támogatást, rugalmasságot, azt, hogy közös célokért közösen, hasonló értékek mentén dolgozunk. Ezeket kell tehát erősítenünk DEIB programjainkkal, annak érdekében, hogy az összetartozás és a munkavállalói elkötelezettség kultúrája olyan kielégítő munkakörnyezetet teremtsen, amely lehetővé teszi a munkatársak számára az egyéni fejlődést, a cég számára pedig az üzleti sikereket. Az éves alkalmazotti felmérésünk arra a következtetésre jutott, hogy növelni tudjuk a munkavállalók összetartozását, ha jobban kapcsoljuk őket a nagyobb célokhoz, javítjuk a kommunikáció átláthatóságát és fejlesztjük a vezetői képességeket a különböző szempontok értékelésében.

Fontos a jogászi szakma sokszínűségének erősítése

Hogyan sikerült ezt a stratégiai célkitűzést átültetni a mindennapokra? Milyen lépések történtek annak érdekében, hogy a WK egészét áthassa a DEIB kultúrája, az alkalmazottak azonosulni tudjanak vele? Milyen aktivitásokkal ösztönzi a vállalat ezt?

VM: Globális szinten minden munkavállaló hozzáfér olyan e-learning tartalmakhoz, melyek célja megértetni a munkavállalókkal, hogy pontosan mit is jelent a DEIB kultúra egy cég életében. Megmutatja a mindennapok során azokat a helyzeteket, melyekre talán nem is gondolnánk, ám alkalmazva a Sokszínűség, Egyenlőség, Befogadás és Összetartozás kultúrájához tartozó viselkedésformákat, hatékonyan tudunk tenni a cégkultúra megváltoztatásáért. Globális szinten több olyan érdekcsoport indítását tervezi a Wolters Kluwer, melyek célja, hogy láthatóvá tegyék a sokszínű tehetségeket, felhívják a figyelmet a kulturális különbözőségekre, valamint arra, hogy ezek hogyan erősítik a szervezetet.
Idén eddig két ilyen csoport indult el, a Women’s Network, valamint a Pride Network, melyekhez természetesen magyar munkavállalók is csatlakozhattak. Ezen felül helyi aktivitásokat, workshopokat szervezünk, igyekszünk minden akciónk előtt a DEIB elvárások szerint végiggondolni a lépéseinket.
A legnagyobb kihívást talán az jelenti, hogy felhívjuk rá a figyelmet, hogy önkéntelenül is milyen sokszor ezek mentén cselekszünk már, milyen mélyen hatja át az egyes emberek mindennapjait a DEIB kultúrája. Ugyanakkor nem feledkezünk meg arról, hogy vannak szituációk, amikor bár jó szándékkal, de ösztönösen cselekszünk és esetlegesen szembe megyünk olyan értékekkel, amelyeket magunkénak vallunk. Ezekre a helyzetekre szakértő partnereink segítségével igyekszünk felhívni a figyelmet, érzékenyítés és workshopok segítségével. 

MA: Évente elkötelezettségi kérdőívben mérjük fel a munkatársaink véleményét világszerte. A kérdőív eredményeit azután elérhetővé tesszük a vezetőknek, növelve az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot az alkalmazottak visszajelzéseivel kapcsolatban. Az a célunk, hogy a munkavállalóink valós visszajelzéseire építsük DEIB programjainkat, újabb utakat keressünk a különböző nézőpontok értékelésére, beleértve a DEIB-et erősítő oktatási és kapcsolatépítési lehetőségeket. Alkalmat teremtünk a globális ünnepek megismerésére, valamint támogatjuk a sokszínűségre irányuló toborzási erőfeszítéseket. Emellett dolgozunk azon, hogy több globális kommunikációt biztosítsunk helyi nyelveken.
A WK európai DEIB kezdeményezése keretében építettük ki együttműködésünket a Magyar Ügyvédnők Egyesületével. Reméljük, közös tevékenységünk által meg tudjuk mutatni és erősíteni tudjuk a magyar jogászi szakma sokszínűségét, támogatni tudjuk a pályakezdő, az idősebb generációhoz tartozó, vagy gyermekvállalást követően a szakmába visszatérő ügyvédnők felkészülését, segíteni tudjuk a jövő versenyképes jogásznői számára szükséges technológiai eszközök megismerését és használatát.
Ugyancsak ennek a kezdeményesének a keretében készülnek kiváló kolléganőinkkel azok a rövid interjúk, amelyekkel inspirálni szeretnénk a nőket arra, hogy IT technológiai területen helyezkedjenek el. Legaltech cégként számos jó példát tudunk mutatni arra nézve, hogy nem műszaki végzettséggel, de szakmai tapasztalatokkal és a munka során megszerzett műszaki tudással nőként is megállhatja bárki a helyét például egy stratégiailag kiemelt IT csapat irányításában.

Nézze meg a „Women in Tech” program keretében a Wolters Kluwer Hungary munkatársaival készült videókat:

Inspiring women of Wolters Kluwer Hungary | Ismerjék meg Simándi Éva termékfejlesztési vezetőt
Inspiring women of Wolters Kluwer Hungary | Ismerjék meg dr. Szólláth Edina jogi szerkesztőt

 
Back To Top