Jog30 június, 2020

Jogszabályfigyelő: Alkotmánybírósági döntés a földhasználat, haszonélvezet megszűnését kimondó átmeneti rendelkezésekről

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy a földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 108. § (1), (4) és (5) bekezdése (a nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti, használat jog 2014. május 1-jei ipso iure megszűnését kimondó, azzal összefüggő rendelkezések) alkalmazásánál „a bíróság európai uniós jogi érintettség hiányában” a magyar jogot nem mellőzheti, ezzel egyidejűleg a Fétv. 108. § (5) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt is elutasította.
Az Alkotmánybíróság rögzítette, hogy: „[a] hatályos hazai jog önkényes mellőzése tehát alaptörvény-ellenes, bármilyen okból is történjék, így arra az uniós jog indokolatlan alkalmazása vagy vélt, de valójában nem létező kollízió feloldása sem ad lehetőséget.”

Joganyag: Alkotmánybíróság 11/2020. (VI. 3.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1), (4) és (5) bekezdéseit érintő alkotmányos követelmény megállapításáról
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/131. (VI. 3.)
Hatályos: –
Megjegyzés: alaptörvénynek való megfelelés megállapítása

Kapcsolódó témák keresése
Online Kreditpontos Jogtárképzés
A Jogtár® 
felépítése és működése
Ingyenes, 4 kreditpontos online képzés a Jogtár® használatáról
Back To Top