Počínaje rokem 2019 jsme se rozhodli každoročně ocenit významné odborníky z řad našich autorů.
Smyslem Ceny Wolters Kluwer je vyzdvihnout osobnost nebo osobnosti, které významně přispívají k rozvoji svého oboru nebo vzdělanosti či kultivaci odborného prostředí v České republice, a to jak za jejich expertní přínos, tak také pro jejich lidské kvality, které, jak věříme, jsou stejně důležité jako ty profesní.

Nominace vycházejí z návrhů našich odborných redakcí a oceněné vybírá poradní skupina. Vyhlášení ceny probíhá v rámci každoročního autorského setkání Wolters Kluwer.

Autorská cena za rok 2023

WKCZ_brezinova_duskova.jpg

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. a Mgr. Šárka Dušková, Ph.D.

V roce 2023 jsme se rozhodli ocenit hned dvě významné autorky.

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. je statutární auditorkou a zabývá se metodikou účetnictví. Významně se profiluje v akademické sféře. Je emeritní rektorkou, studenty na vysokých školách učí praktickému přístupu k účetnictví jako jazyku finančního řízení, který je nezbytný pro manažery jak v podnikatelské, tak veřejné sféře. Je autorkou řady oblíbených publikací a odborných komentářů z oblasti účetnictví.  Pro letošní rok si navíc nastudovala zcela novou oblast ESG, ve které se velmi rychle zorientovala. Nyní jsou její odborné znalosti na takové úrovni, že v této oblasti publikuje a přednáší. Právě problematice ESG se autorka věnuje ve vůbec první publikaci k ESG reportingu na českém trhu, ESG a účetní souvislosti. Ve Wolters Kluwer k dané problematice také publikuje články pro aplikaci DAUČ.

 

Mgr. Šárka Dušková, Ph.D., je právničkou specializující se na ochranu lidských práv, v současnosti působící jako právní ředitelka mezinárodní lidskoprávní organizace Validity Foundation, zabývající se právy lidí s intelektovým a psychosociálním postižením. Kromě práva na rovnost se zaměřuje zejména na práva osob ve zranitelných situacích. Ocenění od nás získala především za to, jak důsledně svojí prací pomáhá těm nejzranitelnějším: dětem, všem znevýhodněným, postiženým, menšinovým lidem.
Ve Wolters Kluwer ČR je spoluautorkou vynikajícího Komentáře k Úmluvě o právech dítěte (2021), publikací Mužské právo (2020, kapitola Pohlaví jako věc veřejná – právo na uznání pohlavní identity trans lidí), Základní vzdělávání prakticky (2021) a naposledy knihy Trampoty s pohlavím: sociální a právní aspekty života intersex lidí (2023).

Autorská cena za rok 2022

WKCZ_autorska_cena_2022_J_Drapal.jpg
Jakub Drápal

Rok 2022 přinesl ocenění autorské ceny Wolters Kluwer Jakubu Drápalovi. Ten na sebe upozornil už výjimečnou diplomovou prací o Kamillu Reslerovi, obhájci K. H. Franka, která byla v roce 2014 vydána pod názvem Poslušen zákonů své země a svého stavu v nakladatelství Auditorium. O sedm let později obhájil neméně pozoruhodnou disertační práci, ve které analyzoval trestní rozsudky všech soudců v ČR za posledních 11 let. V prosinci 2021 vydal ve Wolters Kluwer svou učebnici/monografii České vězeňství.

 

Jakub Drápal není zahleděn jen do jednoho izolovaného právního problému, ale vždy vidí právo ve společenských souvislostech. Vyhledává náročná témata, ve kterých se nebojí být průkopníkem a vyhledává nové metody výzkumu v právu. To potvrdil například při vytvoření aplikace JakTrestame.cz, kterou vyvinul s Michalem Šoltésem a Klárou Svitákovou z ústavu CERGE-EI a datovým žurnalistou Janem Cibulkou z portálu iRozhlas.cz. Aplikace má sloužit hlavně soudcům a státním zástupcům jako soubor snadno a rychle dostupných informací o trestech uložených v obdobných případech, jakými se právě sami zabývají.

Autorská cena za rok 2021

WKCZ_autorska_cena_Reiterman_Chalupa
David Reiterman a Ivan Chalupa

V roce 2021 získali autorskou cenu odborníci na korporátní právo David Reiterman a Ivan Chalupa. Pozornost odborné veřejnosti si získali především svým inovativním přístupem a myšlením tzv. "out of the box". Jejich dlouhodobý projekt, Praktický manuál k ZOK, který je součástí nabídky ASPI, zajišťuje jasné a stručné odpovědi na sporná ustanovení zákona o obchodních korporacích prostřednictvím detailní odborné analýzy aktuální soudní judikatury.

 

Jejich přístup k autorské tvorbě zní: vystoupit ze zaběhnutých kolejí, podívat se na to, co je pro praxi potřeba, a přesně tak informace předat. Proč vytvořili ASPI Praktický manuál k ZOK a komu má pomoci vysvětlují ve video rozhovoru.

Autorská cena za rok 2020

WKCZ_Mertin_cena_foto_2020.jpg
Václav Mertin
Autorskou cenu za rok 2020 získal a převzal náš dlouholetý autor, renomovaný dětský psycholog a pedagog, Václav Mertin, který je legendou ve svém oboru. Více než pětatřicet let své profesní kariéry pomáhá dětem v pedagogicko-psychologických poradnách, přednáší na Filosofické fakultě a je autorem nebo spoluautorem řady publikací. Zabývá se školní problematikou, poruchami učení a chování nebo střídavou péčí. Jeho celoživotním tématem je domácí vzdělávání. S jeho tvorbou se setkáte také v obsahu klíčové webové aplikace pro management škol a školských zařízení www.rizeniskoly.cz.

Autorská cena za rok 2019

WKCZ_autorska_cena_Stanislava_Cerna
Stanislava Černá

První oceněnou odbornicí byla v roce 2019 paní profesorka Stanislava Černá, významná osobnost české komercialistiky.

Paní profesorka je přední expertka na právo koncernové, soutěžní a právo kapitálových společností. Její mnohaletá pedagogická a publikační činnost jí získala respekt jak kolegů, tak oponentů. Oceňované je zejména její zapálení pro obor a zároveň lidský, laskavý a vstřícný přístup ke kolegům i studentům.

Back To Top