Právní obor

Správní právo – zvláštní předpisy

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Knihovní zákon (257/2001 Sb.)
T. Danielisová

Krizový zákon (240/2000 Sb.)
J. Vaníček, O. Vodehnal

Lázeňský zákon (164/2001 Sb.)
J. Staněk

Plemenářský zákon (154/2000 Sb.)
M. Hůlová

Veterinární zákon (166/1999 Sb.)
M. Skřivánková, J. Vebrová, J. Váňa, M. Morkus, M. Bařtipán, T. Sýkora, J. Kašpar, A. Jáklová, T. Jírů

Zákon o cestovních dokladech (329/1999 Sb.) - Praktický komentář
M. Hejduk

Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.)
A. Chocholáč

Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.)
M. Hůlová

Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
D. Kosař, P. Molek, V. Honusková, M. Jurman, H. Lupačová

Zákon o azylu – Praktický komentář (325/1999 Sb.)
V. Votočková, N. Chmelíčková

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (428/2012 Sb.)
P. Jäger, A. Chocholáč

Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.)
B. Petr a kolektiv

Zákon o podpoře sportu (115/2001 Sb.) - Praktický komentář
D. Kohout, D. Viduna

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.)
P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl

Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.)
L. Buzek

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonu (110/1997 Sb.)
J. Forman

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.)
J. Kříž, J. Porod, J. Horník

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.)
M. Selucká, M. Losenický, L. Matoušek, J. Mlýnková – Nakladatelství Leges

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) - Praktický komentář
L. Slanina, M. Pazdera, T. Grygar – Nakladatelství Leges

Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.)
A. Šíma

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.)
J. Hanák, J. Tkáčiková

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2000 Sb.)
D. Vlasák

Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.)
P. Vetešník, E. Stránská, J. Šejvl

Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.)
A. Chamráthová, L. Hlouch, A. Kliková, T. Svoboda

Zákon o veřejných výzkumných institucích (341/2005 Sb.)
J. Matejka, J. Bárta, B. Havel

Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
T. Rada, J. Tkáčiková, O. Kunc

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.)
E. Barešová

Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.)
M. Müller, E. Barešová

Zákon o zoologických zahradách (162/2003 Sb.)
M. Hůlová

Kodexy církevního práva

Codex Iuris Canonici
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Vybraná judikatura – Církve

Monografie a praktické příručky

Aplikace pravidel hospodářské soutěžě a veřejná podpora ve sportu
J. Janák

Církevní dějiny
D. Suchánek, V. Drška – Nakladatelství Grada

Církevní dějiny. Novověk
D. Suchánek, V. Drška – Nakladatelství Grada

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání
J. Šejvl

Právní aspekty hazardních her
J. Rajchl, K. Kramář, J. Malíř

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz – Právo prakticky
J. Dvořák

Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení
A. Chamráthová Richterová

Slovník církevního práva
J. R. Tretera, Z. Horák – Nakladatelství Grada

Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny
V. Zahumenská, D. Zahumenský

Spisová služba
M. Kunt, T. Lechner – Nakladatelství Leges

Teorie a praxe veřejných služeb
J. Stejskal, H. Kuvíková, B. Mikušová Měricková, V. Linhartová

Vstup cizince na území státu
P. Pořízek

Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
J. Vodáková a kolektiv

Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami, 2. aktualizované vydání
J. Dvořák

 

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 4 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top