two people discussing
Právo08 listopadu, 2023

Právní trendy 2023. Nábor zaměstnanců a práce z domova

Díky současnému prostředí, které je plné vysokých nároků na výkon a náročných technologií, je stále důležitější přilákat a udržet si talentované pracovníky. Průzkum Future Ready Lawyer společnosti Wolters Kluwer ukazuje, že právní odvětví má potíže s najímáním a udržením lidí, které potřebuje, a to zejména v době hybridní práce, kterou započala pandemie COVID.

Drtivá většina (81 %) právníků uvádí, že schopnost získat a udržet si talenty ovlivní v příštích třech letech jejich činnost.

Co jsou největší pracovní výzvy současnosti?

Problémy s náborem a udržením zaměstnanců se zvyšují, protože mnoho právníků dnes hledá práci v organizacích s dostatečným technologickým zázemím, kde jim umožní zvolit jimi preferovaný způsob práce - částečnou nebo úplnou práci z domova.

Robert Ambrogi - vydavatel blogu LawSites/LawNext podcast - komentuje situaci takto: „Advokátní kanceláře, které zaostávají v zavádění právních technologií, riskují, že přijdou nejen o klienty, ale i o nové talenty. Odborníci, kteří v současných podmínkách vstupují na právní trh, se chtějí připojit k nejinovativnějším firmám. Vědí, že tyto firmy budou dlouhodobě úspěšnější a nabízejí největší možnosti kariérního rozvoje. Souvislost by měla být zřejmá: mladší generace technicky zdatných odborníků chce kariéru v technicky zdatném prostředí."

Kromě toho se tato profese stává náročnější a její práce je složitější a specializovanější. Právníci se také potýkají s měnícími se požadavky klientů a vedení. Vzhledem k tomu, že objem práce, kterou právníci zpracovávají, roste a je stále složitější, odhaluje průzkum několik poznatků o řízení pracovní zátěže.

Většina právníků (80 %) z advokátních kanceláří i z právních oddělení firem uvádí, že na ně bude mít velké pracovní zatížení významný dopad. A přesto se většina (80 %) cítí být připravena a schopna zvládnout zvýšený objem a složitost informací.

Zvýšená poptávka po specializaci

Pokud jde o povahu práce, většina právníků (78 %) z advokátních kanceláří i z právních oddělení firem očekává zvýšenou poptávku po specializaci a úbytek obecných úkolů. Stále častěji se objevuje trend, kdy advokátní kanceláře rozšiřují svou nabídku o širokou škálu specializovaných služeb, a očekává se, že tento trend bude narůstat.

Klienti požadují od advokátů a advokátních kanceláří stále větší specializaci. Sami advokáti specializaci uvádějí jako jeden z faktorů, podle kterých si budou klienti v příštích třech letech advokátní kancelář vybírat. Zajímavé je, že většina advokátů (78 %) uvádí, že jsou připraveni se tímto trendem zabývat, kdy 75 % je připraveno nabízet větší specializaci.

V této souvislosti není divu, že přilákání, vyškolení a udržení talentovaných právníků je klíčem k tomu, aby byli zaměstnanci připraveni na budoucnost.

Pro přečtení kompletní zprávy o náboru a zaměstnanosti v právním odvětví si stáhněte stáhněte Výsledky průzkumu Future Ready Lawyer 2023 společnosti Wolters Kluwer v angličtině >>
2023 SURVEY REPORT
Průzkum Future Ready Lawyer: Zavádění inovací a adaptace na změny
Back To Top