Bakgrund

Yrkesutbildad inom redovisning och började på Wolters Kluwer 2009 inom programvarusupport och som utbildare.

Nuvarande tjänst

Är sedan 2019 Produktspecialist på Wolters Kluwer. Merja arbetar med produktutveckling för nya funktioner, användarmanualer, second line support till användarna och utbildning. Fokus på produkterna Byrå och Byrå Tid, men utbildar även inom Capego Bokslut, Bokslut, och finsit. 

Specialistområden 
  • Byrå och Byrå tid 
  • Capego Bokslut 
  • Bokslut 
  • finsit 

No Related Media found.
Back To Top