Smiling Man reading on Laptop
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

Fel i årsredovisningen - så löser du det

Errare humanum est, ignoscere divinum. Det klassiska citatet ”att fela är mänskligt” är applicerbart i många sammanhang. Inte minst när det gäller arbetet med årsredovisningen. Oavsett hur noggrann du är finns alltid risken för att små fel har letat sig in i detta viktiga dokument. Här följer några potentiella fel att se över innan årsredovisningen lämnas in.

Felaktig årsredovisning är inlämnad

Många intressenter använder årsredovisningen som grund när de fattar beslut kring företaget. Finns det då felaktigheter i årsredovisningen kan det leda till att exempelvis leverantörer och banker kan fatta felaktiga beslut. Vill man ersätta en årsredovisning med en annan kan man begära utbyte hos Bolagsverket. Detta betyder inte att bokslutet ändras.

Försenad årsredovisning?

Årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Är inte årsredovisningen inlämnad i tid kan du få förseningsavgift på 5 000 kronor och uppåt. Du riskerar också att åtalas för bokföringsbrott om du inte lämnar i tid.

Att kontrollera en extra gång

  • Några saker är extra viktiga att kontrollera en sista gång innan du skriver på årsredovisningen och skickar in den till Bolagsverket.
  • Är alla underskrifter på plats? Styrelseledamöter och eventuellt VD.
  • Finns revisor och har hen skrivit under?
  • Är datumet korrekt? Bolagsstämmans datum får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datering.
  • Balanserar balansräkningen? Tillgångar är lika stora som skulder och eget kapital.
  • Fastställelseintyget finns i original, underskrivet av styrelseledamot/VD och korrekt daterat.

Du vet väl att Capego Bokslut har över 150 olika kontroller kring bokslutet och årsredovisningen? Allt för att minimera risken att det ska bli fel när du använder våra program.

Back To Top