Employees Standing and Discussing on Paper
Skatt & Ekonominovember 18, 2021

Digitalisering och automatisering – ett hot eller en möjlighet?

Vi lever i en värld i konstant förändring. Nya lösningar kommer hela tiden att utmana gamla idéer, sanningar och sätt att arbeta på. Det kan upplevas som ett hot, men kan också vara en möjlighet.

Det sägs att allt som kan automatiseras, kommer att automatiseras. Förra året lyfte World Economic Forum en rapport från PwC som visade att uppemot 30 procent av alla befintliga jobb kommer att automatiseras mellan 2020 och 2030. Så förändringen kommer – vare sig vi vill eller inte.

Genom att öka medveten om de förändringar som sker kan vi vara förberedda på de utmaningar som de medför. Men med förändring kommer också möjligheter.

”Vi ser en tydlig trend att många kunder vill ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig. De vill vara proaktiva, dels för att tillvarata nya affärsmöjligheter, men också för att kunna tillföra ännu mer värde till sina egna kunder,” säger Camilla Einarsson, redovisningsexpert på Wolters Kluwer.

Satsa mer på rådgivning

Idag är data och information viktigare än någonsin för att kunna ta väl underbyggda beslut. Många redovisningsbyråer skulle vilja öka andelen rådgivning i sitt erbjudande för att på så sätt öka värdet till de tillför kunderna. Det gör dem mer motståndskraftiga mot digitaliseringen och också mer relevanta i en framtid där enklare arbetsuppgifter automatiseras bort. Genom att arbeta med moderna, digitala lösningar kan tid frigöras från administrativa arbetsuppgifter. Tid som istället kan användas till rådgivning och göra byråerna mer framtidssäkrade.

Minska risken för misstag

Vid manuellt arbete är risken för misstag i regel större än vid automatiserat. Detta på grund av det man brukar kalla ”den mänskliga faktorn”. Det kan handla om att data läggs in fel, att gammal data används eller att någon helt enkelt råkar dela data med fel person. Vid helt eller delvis automatiserade processer så minskar antalet tillfällen som den mänskliga faktorn kan påverka och ibland så försvinner risken nästan helt.

Håll dig ständigt uppdaterad

Tack vare digitala lösningar och data som är lagrad i molnet istället för på lokala servrar, eller ännu värre, liggande i gamla Excellmallar, har vi idag tillgång till ekonomisk information i realtid på ett helt annat sätt än vi hade tidigare. Dessutom kan systemen ofta inte bara kan hantera, utan också presentera informationen på ett smart sätt. Genom att hela tiden vara uppdaterad med den senaste informationen kan en redovisningsbyrå snabbt leverera löpande rapporter och analyser till sina kunder, och ge råd för hur de ska förbättra sin verksamhet. Till exempel genom bättre kostnadskontroll och tätare resultatuppföljning.

Få ekonomi att se bra ut
Finsit från Wolters Kluwer är en digital lösning som förvandlar bokföringsdata till visuella rapporter. Enkelt, säkert och automatiserat – och ger dig mer tid att utveckla din egen affär.

Skribent: Markus Welin

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top