Business Meeting
Skatt & Ekonomiseptember 01, 2023

Så får du en effektivare deklarationsprocess med nya Capego Skatt

Nu kompletteras Capego-sviten med Capego Skatt. Med båda Capego-modulerna Bokslut och Skatt på plats kan du jobba både smartare och mer samordnat. I den här artikeln får du några smakprov på vad Capego Skatt ger dig som redovisningskonsult och hur det hjälper dig att bli ännu bättre på att säkerställa dina kundleveranser.

Vad kan du förvänta dig av Capego Skatt?

Capego Skatt är utvecklat för att möta behoven hos både dig som är skatteexpert och dig som vanligtvis har mer fokus på bokslut och inte har samma kunskaper om deklarationsprocessen. Tack vare det användarvänliga gränssnittet och den logiska, intuitiva steg-för-steg-processen samt flera inbyggda, smarta stödfunktioner blir arbetet både mer effektivt och överskådligt. Liksom i Capego Bokslut har du i Capego Skatt alltid tillgång till all data i molnet. Som ny i Capego-familjen känns gränssnittet väl igen för dig som tidigare arbetat i Capego Bokslut. 
Den automatiska uppdateringen i realtid från Capego Bokslut säkerställer att du alltid har rätt värden för skatteberäkning, deklaration och analys, samtidigt som det effektiviserar arbetet och underlättar samordning och kontroll. Skattemodulen är REKO-säkrad enligt samma rutin som i Capego Bokslut så att det enkelt går att följa vem som gjort vad. Med Capego Skatt blir det helt enkelt lättare att göra rätt, hela vägen.

Deklarationsprocessen i Capego Skatt – så går det till steg för steg 

Du kommer att upptäcka vissa nyheter som även märks i Capego Bokslut. Till exempel har Klientlistan utökats med nya sök- och filtreringsmöjligheter kopplade till deklarationsprocessen. Det gör det enkelt att hitta enskilda kunduppdrag och ha kontroll på hur de ligger till i processen.

Med den inbyggda kopplingen till Capego Bokslut sparar du mycket tid i förberedelser och överlämning. Flera av de pilotkunder som testat Capego Skatt inför lansering framhåller fördelarna med det digitala gränssnittet, att ha all information samlad på ett ställe för att kunna arbeta mer samordnat och effektivt.    
Deklarationsprocessen i Capego Skatt är uppdelat i tre flikar:
1. Inställningar, 2. Deklaration, 3. Färdigställ

1.Inställningar – enkel uppstart med säkerställd bokslutsinformation

När du påbörjar en deklaration kan du i ärendeinställningarna välja om du vill läsa in från tidigare period eller inte. Du kan till exempel enkelt ladda upp och importera värden från föregående års deklaration direkt från Skatteverket. Genom att aktivera kopplingen till Capego Bokslut överförs aktuella bokslutsvärden automatiskt, men tydlig hänvisning varifrån i bokslutet de kommer. 
Beroende på vilka konton som använts i bokslutet ger programmet även förslag på blanketter för att underlätta arbetet redan i ett tidigt skede.   

2.Deklaration – smart inmatning med dynamiskt stöd för beräkning och kontroll
Stödet i Capego Skatt är dynamiskt uppbyggt för att förenkla deklarationsarbetet. Det innebär att du får olika stöd och förslag på vägen, beroende på var du är i deklarationen. Du kan enkelt aktivera och koppla loss blanketter och bilagor. För att du ska kunna följa hur olika inmatningar påverkar skatten visas hela tiden en sammanställning av skatteberäkningen på skärmen. Beräkningsstödet och den utvecklade sökfunktionen för blanketter och beräkningsbilagor underlättar i det löpande deklarationsarbetet.  

I Capego Skatt finns olika former av hjälpfält, länkar och vägledning för att säkerställa kvaliteten i deklarationsarbetet. En central funktion är programmets deklarationskontroll. Den checkar av och ger mer än 400 tips och varningar för att undvika att något missas. Allt för att underlätta kontroller och åtgärden med bara några tangentklick. Vill du göra en fördjupad kontroll finns också alltid möjligheten att ta fram en SIE/SRU-rapport ur programmet. 

3.Färdigställ – kvalitetssäkrad inlämning    
Tack vare den sömlösa kopplingen till Capego Bokslut kan sent gjorda korrigeringar i bokslutet enkelt och automatiskt uppdateras i deklarationen. En tydlig förhandsgranskning ger en tydlig översikt över vilka dokument som är inlästa. Under fliken för färdigställande hittar du också en användbar checklista och statusmarkeringar som visar hur långt du kommit i processen.


Checklista och interna noteringar
På samma sätt som i Capego Bokslut kan du lägga till anteckningar, både interna noteringar och anteckningar som ska följa med i deklarationen. 
När deklarationen sedan klarmarkeras hamnar den under inlämning i klientlistan, klar att skickas in till Skatteverket.      
En heltäckande lösning som förenklar och sparar tid 
Med Capego Skatt finns allt du behöver för deklarationen samlat på ett ställe, alltid tillgängligt. Den samordning som synkningen av data från Capego Bokslut skapar ett mervärde för både redovisningsbyrån och era kunder. Capego är ett väl beprövat och uppskattat program som möjliggör ett mer modernt arbetssätt. Den pusselbit som Capego Skatt nu tillför är efterlängtad och bidrar till en helhet som skapar trygghet i en tidspressad, ofta komplex boksluts- och deklarationsprocess.

Är du nyfiken på att titta närmare på Capego Skatt? 
Capego Skatt är ett av marknadens mest spännande och intuitiva skatteprogram för dig som vill förenkla och kvalitetssäkra arbetet med deklaration, analys och skatteberäkning. Under ett 30 minuters webinar får du möjlighet att se hur Capego Skatt fungerar i praktiken och ställa frågor direkt till våra experter. Det ger dig en bild av hur Capego skulle kan effektivisera arbetet för din redovisningsbyrå och era kunder. Vi planerar flera webinartillfällen, boka upp dig redan idag på ett datum som passar dig. Anmäl dig här

Back To Top