5 saker inte glömma inför årsbokslut
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

5 saker du inte får glömma inför årsbokslutet

När arbetet med årsboksluten närmar sig sitt slut blir man gärna ivrig att bli klar. Då kan det i hastigheten vara lätt att glömma bort vissa saker. Här är fem saker som är viktiga att komma ihåg!

1. Avstämning likvida medel

Allt som händer på ditt bankkonto; checkräkning, postgiro eller andra konton där du har dina pengar, dvs. dina likvida medel, ska som bekant vara med i bokföringen. Här kan du behöva lägga ner lite tid och se till att de stämmer. Spara underlaget från avstämningen, det är bra för dig, redovisningskonsulten och eventuell revisor att kunna gå tillbaka till. Avstämningen gäller även om du har en verksamhet med kontanthandel. Det du inventerade att du hade i kassan sista december ska stämma överens med bokföringen.

2. Kund- och leverantörsfakturor

På balansdagen behöver du ha kontroll på företagets utestående fakturor, både kundfakturor och leverantörsfakturor. Skapa en lista på vilka fakturor som var obetalda. Detta gör du enkelt i Capego Bokslut. Har du dessutom gjort bokföringen i Fortnox så skapas dessa listor nästan automatiskt. Även de fakturor du mot all förmodan inte fått betalt för eller har betalat, som är daterade i månaden före bokslutsmånaden, ska var med i listan. Du behöver också spara listor och fakturor från själva avstämningen.

3. Ta fram underlag från varulager

Har du ett varulager? Då vet du säkert redan att du på bokslutsdagen behöver göra en inventering där du räknar alla varor och allt material som finns i lagret (alla lagerplatser ska vara med). Lagret sammanställer du sedan i inventeringslistorna och uppger, förutom hur många exemplar som finns av varje vara, även vilket pris varan köptes för. Huvudsaken är att du inventerar ditt varulager och tar fram ett underlag på antal, varunamn och belopp.

4. Ta fram anläggningslista över inventarier och byggnader

Inventarier finns i nästan alla företag, oberoende av storlek och inriktning. Ibland finns också byggnader. I båda fallen är det viktigt att du har en anläggningslista. Där listar du vilka inventarier som företaget har köpt under året, till vilket belopp och hur lång avskrivningstid som inventarier eller byggnader ska ha. Uppdatera registret eller ta fram underlag på årets inköp kan du göra när som helst under året, inte minst vid bokslutstillfället.

5. Se över skattekontot

Alla har vi ett skattekonto hos Skatteverket. Moms, personalens källskatt, arbetsgivaravgifter och den preliminära skatten hanterar du där. Genom Skatteverkets e-tjänster har du alla möjligheter att få ut kontoutdrag och sammanställningar att använda som underlag. Den redovisade momsen, källskatten och arbetsgivaravgifterna ska stämma med det som finns i bokföringen.

Som hjälp och trygghet på vägen mot ditt bokslut finns checklistor i Capego, på fliken Färdigställ, för både för period- och årsbokslut. Punkterna i checklistorna är logiska och stämmer överens med verkligt arbetsflöde och är till hjälp för ett effektivt bokslut. Naturligtvis skapas checklistorna när du påbörjar ett nytt ärende. Påbörjade eller historiska uppdrag ändras inte.

Lycka till med ditt bokslut!

Nytt grepp om skatt & ekonomi

Capego Bokslut

Vill du testa ett smartare sätt att göra bokslut?
Back To Top