4 anledningar koncernredovisning
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

4 anledningar att upprätta koncernredovisning

Även om du inte uppfyller de lagliga kraven finns det anledningar till att upprätta koncernredovisning. Här beskriver vi några av dem.

1. Regler om vinstutdelning i Aktiebolagslagen

För att bedöma vinstutdelning kan hänsyn behöva tas till koncernens fria egna kapital. I dessa fall kan det vara en hjälp att upprätta koncernredovisning. Med Capego Koncern gör du enkelt koncernredovisning.

2. Värdefull information till företagsledning

En koncernredovisning visar koncernen som om den vore ett företag. Företagsledning och andra intressenter får värdefull ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för koncernens som en enhet.

3. Visa ev goodwill, övervärden och upparbetade vinster

I moderbolaget redovisas endast anskaffningsvärdet för dotterföretag. Koncernredovisningen visar även eventuella övervärden, goodwill eller upparbetade vinstmedel efter förvärvet.

4. Fördela vinster i koncernen via koncernbidrag

Det kan finnas behov för bedömning av koncernens samlade resultat. Detta kan först göras efter att en koncernresultaträkning upprättats. I Capego Koncern får du ut såväl balans- som resultaträkning för koncernen. Moderföretaget har sedan också möjlighet att styra hur koncernföretagens vinster fördelas via koncernbidrag.

Back To Top