Uvedenie očakávaného titulu - Zákon o zhromažďovacom práve
Právo22 novembra, 2022

Uvedenie očakávaného titulu: Zákon o zhromažďovacom práve

Základné ústavné práva

Všetkých, ktorí sa zaujímajú o základné ústavné práva poteší informácia o novej publikácii, týkajúcej sa tejto témy. Naše vydavateľstvo – Wolters Kluwer zrealizovalo ďalší výborný titul - Komentár k zákonu o zhromažďovacom práve z pera doc. JUDr. Mareka Domina, PhD., a Mgr. Vincenta Bujňáka, PhD.. Autori sú právnici, vysokoškolskí učitelia a špecialisti na ústavné právo.

Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

Cieľovou skupinou tohto d(i)ela, okrem pracovníkov orgánov verejnej moci, ktoré sa s aplikáciou zákonných pravidiel týkajúcich sa zhromažďovacieho práva v praxi stretávajú (najmä pracovníci obecných úradov), sú určite aj občania, ktorí chcú svoje zhromažďovacie právo, či už v podobe zvolania zhromaždenia alebo v podobe jednoduchej účasti na zhromaždení, uplatniť.

Komentár je vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre vedeckých pracovníkov, pedagógov a najmä pre študentov. Siahnuť po ňom môžu nielen študenti právnických fakúlt, ale nepochybne aj študenti iných súvisiacich spoločenskovedných disciplín. Preskúmajte obsah Zákonu o zhromaždovacom práve – komentár. Publikácia je v predaji ako tlačená kniha, ale aj ako e-kniha. Dostupná bude tiež v digitálnej knižnici ASPI.sk.

Pozrite si všetky dôležité publikácie z oblasti práva.

Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top