Office Space More Comfortable
Právo15 marca, 2022

Praetor stále rozširujeme aj smerom k biznis reportingu a ďalším oblastiam

Uľahčujeme integráciu systému Praetor do vášho ICT prostredia a k špecializovaným nástrojom s API - rozhraním programu Praetor pre integráciu s programami tretích strán a prepojení týchto programov.

Umožňuje najmä zakladanie spisov, subjektov a preberanie údajov o lehotách a úlohách a odovzdávaní dokumentov a ďalších údajov. K API je poskytovaná dokumentácia a pre prípad potreby môžeme API rozšíriť. Licencie na API bez obmedzenia používateľov, napojených systémov a prenesených dát. Pre konkrétne využitie API nás neváhajte kontaktovať na [email protected].
kontakty
Back To Top