Office Space More Comfortable
Právo09 mája, 2023

Praetor novinky 4/2023

Neustále sa snažíme zlepšiť váš pracovný zážitok, a preto vám prinášame ďalšie novinky zo sveta Praetoru. Pozrite si, čo sme pre vás pripravili. 

Centrálne vyhľadávanie

Vynovené vyhľadávacie pole vpravo hore prehľadáva okrem dokumentov aj základné informácie na spisoch a subjektoch. Môžete sa tak rýchlo dostať k hľadanému spisu či subjektu. Umožňuje tiež rýchle prehľadanie ktoréhokoľvek prehľadu.

 Po kliknutí do vyhľadávacieho okna alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl+Shift+F

Objaví sa okno, kde:

  • V ľavej časti nájdete výsledky spisov a subjektov odpovedajúce vyhľadávanému výrazu. Kliknutím na vybraný záznam sa dostanete priamo na detail.
  • V pravej časti je výber z oblastí, ktoré môžete prehľadávať. Ak budete chcieť hľadať v Dokumentoch, namiesto kliknutia na tlačidlo Dokumenty stačí stlačiť  klávesovú skratku Ctrl + Enter.

Kliknutím na niektorú zo sekcií sa dostanete na plné vyhľadávanie vo vybranom prehľade, ako ste zvyknutí. Tu sa vám môže zobraziť viac výsledkov, pretože centrálne vyhľadávanie hľadá iba v základných údajoch spisov a subjektov (číslo a predmet spisu, pri subjektoch meno a názov a RČ alebo IČ).

Fakturácia a reporty

Náhľad a tlač faktúr

Upravili sme vzhľad a popis tlačidla pre vygenerovanie dokumentu faktúry -  „Dokumenty (tlač)“. Pozn: dočasne sme ponechali slovo „tlač“ v zátvorke, aby sme vás moc neplietli – bude odobrané v ďalšej verzií.

Návrat možnosti Ulož faktúru do formátu docx

Možnosť Uložiť faktúru do formátu docx už nebude skrytá (nebude nutné otvárať náhľad dokumentu so súčasným stlačením klávesnice Shift)

Stále je potrebné  brať do úvahy, že keď generujete dokončenú faktúru do Wordu, dáta sa generujú „z aktuálnych dát“. Pri použití tejto možnosti Praetor do faktúry dotiahne aktuálne dáta, napr. môže ísť o novú adresu či názov zo subjektu „platca“. 

Možnosť zostaviť skupiny faktúr podľa zodpovedného advokáta

Na vyžiadanie vám za poplatok za konfiguráciu spustíme funkciu, vďaka ktorej môžete zostaviť faktúru iba pre tých klientov, na ktorých spisoch figuruje vybraný zodpovedný advokát. Kolónka pribudne v okne „Zostaviť vyúčtovanie“:

Možnosť prenastavenia výpočtu paušálnej úhrady nákladov (PÚN)

Na vyžiadanie za poplatok za konfiguráciu si po novom môžete objednať úpravu, kedy sa PÚN môže počítať i z iných položiek faktúry. Teraz sa PÚN počíta iba z vykonanej práce. Po novom je možné ju počítať napr. aj z výdavkov alebo zmluvných odmien. 

Štítky spisov v prehľade vykazovania

V prehľade vykazovania po novom môžete pridať stĺpec „Štítky spisu“ a filtrovať podľa neho.

Stĺpec „vystavil(a) a PÚN v prehľade fakturácie

V prehľade fakturácie po novom môžete pridať stĺpec Vystavil a PÚN (paušálna úhrada nákladov) a filtrovať podľa nich. 

Upozornenie na konflikt

Pri nahrávaní dokumentu v konflikte po novom túto informáciu zobrazuje v hlásení vpravo dole.

Pri každom uložení dokumentu odporúčame vizuálne skontrolovať pravú dolnú časť obrazovky. O zámku či výkričníku pri dokumente sa viac dozviete v našej znalostnej databáze.

Zmena vzhľadu

Po výraznej zmene vzhľadu v minulej verzii, došlo teraz k niekoľkým dielčím úpravám.

Podpora individuálneho rozlíšenia

Po novom podporujeme všetky DPI (doteraz sme podporovali iba 100-150%).

Ikony v Praetore

Na základe spätnej väzby, sme v novom vzhľade ľahko zafarbili ikony v niektorých prehľadoch.

Vykazovanie

Pošta

Reorganizácia a premenovanie pošty

Prišlo k zmenám  v niektorých označení  pošty 
Doručená – Příchozí
Doručený - Došlá
Odeslaná – Odchozí
Odoslaná - Odchádzajúca


Najmä to s sprehľadní zakladanie novej pošty

V „Typoch pošty“ a celkovom prehľade pošty sa zmení všeobecná Pošta na „Listová“


Popisky v sumarizácii

V sumarizácii prehľadu vykazovania sme upravili popisky niektorých položiek, aby bolo zrozumiteľnejšie, ktoré hodnoty sa tu počítajú.

Ďalšie zmeny pre vaše väčšie pohodlie

Dátové schránky – Možnosť rozdelenia oprávnenia na DS a kontrola duplicít

Na vyžiadanie za poplatok za konfiguráciu môžeme rozdeliť oprávnenia na obsluhu dátových schránok na oprávnenia iba na „odosielanie“ alebo iba na „sťahovanie“ (príp. oboje alebo ani na jedno).

Pridanie právneho poriadku na lehotu

Na lehotách pribudla kolónka právny poriadok, kde si môžete vybrať medzi českým, slovenským a maďarským právnym poriadkom. Tomu sa automaticky prispôsobí výpočet dĺžky lehoty podľa odpovedajúceho kalendára (hlavne ide oide hlavne o počet pracovných dní, kde sa zohľadnia štátne sviatky). 

Pokiaľ zakladáte novú lehotu na spise, predvyplní sa právny poriadok podľa nastavenia základného údaja na spise.

Lepšia viditeľnosť čísla zmluvy na spise

Teraz na prvý pohľad vidíte aj dlhé čísla zmlúv, hneď v základných údajoch spisu.

Upozornenie na novinky


Akonáhle prebehne väčšia aktualizácia, používateľa na ňu upozorní modrá bodka v pravej hornej časti obrazovky. Cez otáznik sa môžete pohodlne prekliknúť na Novinky a zistiť, čo je nového.
 

Radi by ste vedeli o ďalších vylepšeniach? Pozrite si novinky Praetor aj za obdobie 9/2022.

Chcete vedieť viac o službe Praetor?

Navštívte stránku produktu alebo vyplňte a odošlite formulár nižšie a náš obchodný zástupca vás bude čoskoro kontaktovať.

kontakty
Back To Top