Office Space More Comfortable
Právo12 apríla, 2022

Pracujte efektívnejšie s elektronickou schránkou Praetor

Dajte zbohom zdĺhavému, opakovanému prihlasovaniu a práci s poštou cez portál Slovensko.sk

Praetor je technickým prepojením medzi advokátskymi kanceláriami a portálom Slovensko.sk. Používatelia oceňujú lepší prehľad a dátovú základňu pre zostavovanie rôznych interných reportov. Ponúka množstvo užitočných funkcionalít, ktoré spríjemňujú každodennú prácu.

Elektronické schránky Praetor

Práca s elektronickými schránkami Praetor umožňuje:

1. Automatické napojenie pošty na spis
2. Bez nutnosti autentifikácie cez portál Slovensko.sk
3. Bezpečnostný certifikát pre komunikáciu
4. Príjem a odosielanie pošty
5. Delegovať oprávnenia k správam 
6. Hromadné podpisovanie
7. Adresár subjektov

Bez nutnosti autentifikácie cez Slovensko.sk

Praetor vás ušetrí potreby autentifikácie pri každom prihlásení. Vytvára permanentné pripojenie, ktoré automaticky sťahuje a odosiela elektronické správy. Navyše generujeme unikátny bezpečnostný certifikát, ktorý zvyšuje úroveň zabezpečenia komunikácie. Prístup do elektronickej schránky cez portál Slovensko.sk zostáva zachovaný.

Modul Pošta

Integrálnou súčasťou je aj modul „Pošta“, ktorá obsahuje aj novú funkcionalitu pre zlepšenie komunikácie s externým prostredím.

Stiahnuté aj odoslané správy sú zobrazené v používateľsky príjemnom prostredí. Získate prehľad priamo nad súvisiacu poštu. V rýchlom náhľade jednoducho identifikujete typ danej správy, dokumenty sa zobrazia v čitateľnom formáte. Nezaoberajte sa technickými a servisnými správami, čítajte to, čo je predmetom vašej práce. Práca s doručenkami vám ponecháva možnosť rozhodovať sa o dátume ich potvrdenia.

Hromadné podpísanie správ určených k odoslaniu
Odosielať elektronické správy je možné priamo z Praetora, buď priamo zo spisu, alebo z modulu Pošta. V module Pošta je možnosť hromadne podpísať správy určené k odoslaniu. Praetor automaticky ukladá všetky subjekty Orgány verejnej moci a umožňuje ich aj vyhľadávať. Došlú aj odoslanú poštu Praetor automaticky napojí na predmetný spis.

„Veľmi oceňujem vytvorenie tejto novej funkcionality. Poštu z el. schránky prijímam jednoducho, priamo v Praetore, pár klikmi. Automaticky sa priraďuje k spisu. Každá príloha v pošte sa stiahne aj v čitateľnom formáte (pdf alebo jpg). Veľkou výhodou je tiež, že sa pošta zobrazuje chronologicky a v súvislostiach (teda napr. od podania žiadosti cez vyrúbenie poplatku, pridelenie sudcu až po zapísanie). Praetor odosiela notifikáciu o novej pošte prostredníctvom Outlooku všetkým spracovateľom spisu a tak si ju zodpovedný advokát/ spracovateľ spisu pozrie priamo na spise.“ Adriana Ambrovičová, office manager, Legate.

Chcem vedieť o Praetore viac


Archív došlej a odoslanej pošty
Praetor archivuje všetku došlú aj odoslanú poštu, nielen cez elektronickú schránku. Nepotrebujete teda záložný priestor na archiváciu došlej a odoslanej pošty na portáli Slovensko.sk.

Zefektívnite si správu a riadenie agendy advokátskej kancelárie
Dajte priestor novému pohľadu na pracovnú agendu vašej kancelárie. Zaujíma vás Praetor? Zanechajte nám kontakt, náš obchodný zástupca vás bude čoskoro kontaktovať.

Kontaktujte ma
kontakty
Back To Top