Novinky v ASPI
Právo01 júna, 2021

Novinky v ASPI k 31. 5. 2021

ku dňu 31. 5. 2021 sme do ASPI pridali:

do modulu Literatúra:

 • Súkromné právo č. 2/2021 (5 dokumentov)
 • DaU č. 5/2021 (16 dokumentov)
 • Právny obzor č. 2/2021 (7 dokumentov)
 • DPH č. 5/2021 (10 dokumentov)
 • BOZP č. 5/2021 (7 dokumentov)
 • Národný inšpektorát (3 dokumenty)
 • Duševné vlastníctvo č. 3/2020 (8 dokumentov)
 • Odpady č. 5/2021 (9 dokumentov)
 • Justičná revue č. 4/2021 (19 dokumentov)
 • ROPr č. 5/2021 (9 dokumentov)
 • ODAK č. 1/2017 (20 dokumentov),-2/2017 (14 dokumentov)  č. 1/2016 (26 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 5/2021 (5 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 3/2021 (15 dokumentov)
 • Dokumenty z portálu NIP (1 dokument)
 • Metodické usmernenia ÚVO (48 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 168-170, 176, 177, 179, 181-183, 185-199, 201-204, 206, 207, 209-223/2021 Z.z. (45 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:

Fedorová, Katarína. Medicínske právo.. 2021

komentáre:

Jokmanová, Diana. Zákon o podpore malého a stredného podnikania - komentár. 2021

rekonštrukcie komentárov:

Zákon o obecnom zriadení. Komentár k 1.1.2021

do modulu Preklady:

Zákon č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní po novele zákonom č. 187/2021 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

127 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

699 záznamov

do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 31.5.2021 – 3.768.532 judikátov,

tzn. od 31.5.2021 pribudlo 24.973 judikátov 

kontakty
Back To Top