Novinky v ASPI
Právo01 apríla, 2021

Novinky v ASPI k 31. 3. 2021

ku dňu 31. 3. 2021 sme do ASPI pridali:

Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce

Do modulu Literatúra:

 • DaU č. 3/2021 (16 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 3/2021 (13 dokumentov)
 • BOZP č. 3/2021 (7 dokumentov)
 • ODAK č. 1-2/2018 (14 dokumentov), č. 1/2019 (12 dokumentov) a č. 2/2019 (12 dokumentov)
 • Justičná revue č. 2/2021 (22 dokumentov)
 • ROPr č. 3/2021 (13 dokumentov)
 • Dokumenty z portálu Národného inšpektorátu práce (10 dokumentov)
 • Odpady č. 3/2021 (10 dokumentov)
 • DPH č. 3/2021 (9 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 10/2020 (24 dokumentov),  č. 11/2020 (23 dokumentov), č. 12/2020 (23 dokumentov) a  č. 1-2/2021 (25 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 3/2021 (9 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (34 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 2/2021 (12 dokumentov)
 • Usmernenia Finančnej správy (4 dokumenty)
 • Dôvodové správy k č. 97, 98, 100-103, 106, 111, 114, 115/2021 Z.z. (10 dokumentov)

Do modulu Publikácie

monografie:

 • Varga, Marián. Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede.. 2021
 • Valentová, Tatiana; Švec, Marek. Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca. 2021
 • Konečná Veverková, Ingrid. Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC. Otázky a odpovede. 2021
 • Borkovičová, Veronika; Jurčová, Monika; Maslák, Marek. Spotrebiteľské právo. 2021
 • Slezáková, Andrea. Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: vývoj a perspektívy. 2021

komentáre:

 • Strapáč, Peter; Ďurana, Marián. Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii - komentár. 2021 

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 144 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 641záznamov
 • 40 konsolidovaných znení

Do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 31. 3. 2021 – 3.715.007 judikátov,

tzn. od 1.3.2021 pribudlo 14.105 judikátov

kontakty
Back To Top