Novinky v ASPI
Právo01 februára, 2021

Novinky v ASPI k 31. 1. 2021

ku dňu 31. 1. 2021 sme do ASPI pridali:

Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach zneužívania trhu a súvisiacich trestnoprávnych otázok

Do modulu Literatúra:

 • Dôvodové správy k č. 380-385, 390-426, 428-451/2020 Z.z., č. 2, 3, 9, 15, 26-32/2021 Z.z. (77 dokumentov)
 • Právny obzor č. 6/2020 (8 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 1/2020 (8 dokumentov) a č. 2/2020 (6 dokumentov)
 • Justičná revue č. 12/2020 (17 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 1/2021 (7 dokumentov)
 • DaU č. 1/2021 (10 dokumentov)
 • Odpady č. 1/2021 (8 dokumentov)
 • DPH č. 1/2021 (6 dokumentov)
 • Národný inšpektorát práce (2 dokumenty)
 • BOZP č. 1/2021 (7 dokumentov)
 • ROPr č. 1/2021 (9 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 1/2021 (9 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Finančnej správy (10 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (15 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 1/2021 (14 dokumentov)
 • Nový časopis: Bulletin, ktorý vydáva oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ODAK), a to: č. 1/2020 (12 dokumentov) a č. 2/2020 (12 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

monografie:

 • Spišiaková, Helena. Susedské spory v obci. 2. vydanie. 2021

komentáre:

 • Ovečková, Oľga. Obchodný zákonník - komentár. 2017
 • Laktišová, Simona. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov - komentár. 2021

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po novele zákonom č. 9/2021 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 110 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 482 záznamov

Do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 6/2020 (11 judikátov)

celkový počet judikátov k 1.2.2021 – 3.689.593 judikátov,

tzn. od 1.1.2021 pribudlo 21.145 judikátov
Preskúmať súvisiace témy
kontakty

Telefón: +421 2 58 10 20 14, +421 911 360 782
E-mail: [email protected]

Back To Top