WebinarLegal

Protejarea businessului angajatorului cu Andrei Buga

15 martie 2023, orele 14:00 – 17:00
Online
Contextul contemporan al relațiilor de muncă și nevoia de specializare a salariaților impune angajatorilor să acorde o atenție sporită programelor de pregătire și perfecționare profesională a salariaților. Salariații astfel instruiți de către/ prin intermediul angajatorului capătă competențe manageriale, tehnice sau de altă natură care sunt necesare continuării activității angajatorului dar care pot să prezinte interes și pentru concurenții angajatorului.

Astfel apar situații în care cunoștințele salariatului sunt specific urmărite de către competitorii angajatorului sau chiar salariatul să inițieze propria afacere, bazată pe experiența dobândită în cadrul angajatorului său.

Aceste situații pot să apară în timpul executării contractului individual de muncă, la încetarea acestuia sau chiar să constituie un motiv pentru care salariații demisionează și se angajează la competitorii angajatorului, deseori primind și un stimulent în acest sens (prima de instalare).

De asemenea, pot să apară situații în care creația salariatului reprezintă un element esențial al relației de muncă (spre exemplu, în cazul dezvoltatorilor de software) astfel încât angajatorul trebuie să dobândească legal rezultatul muncii de creație a salariatului său.

În cadrul webinarului, se vor analiza tipuri de clauze în contractul individual de muncă destinate protejării intereselor, know-how-ului și afacerii angajatorului.
Protejarea businessului angajatorului cu Andrei Buga
15 martie 2023, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top