Portrait, girl lighted with colorful code
Legal31 mai, 2024

Primul master din România pe Dreptul inteligenței artificiale

Primul master profesional de Dreptul inteligenței artificiale (autorizat prin H.G. nr. 413/2024) este organizat, începând cu anul universitar 2024/2025, în cadrul Facultății de Drept a Universității Ecologice din București.

Primul master din România pe Dreptul inteligenței artificiale

 

Mediul academic din România oferă în premieră, începând cu anul universitar 2024-2025, un master dedicat Dreptului inteligenței artificiale, certificând alături de universitățile europene şi nu numai existența unei noi specializări a cărei necesitate este iminentă.

 

Primul master profesional de Dreptul inteligenței artificiale (autorizat prin H.G. nr. 413/2024) este organizat, începând cu anul universitar 2024/2025, în cadrul Facultății de Drept a Universității Ecologice din București.

 

Coordonatorul de master, Dl. Prof. univ. Mircea DUŢU, Președintele Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a inițiat astfel dezvoltarea acestei ramuri de drept ca răspuns la necesitatea implementării recentelor reglementărilor internaționale în domeniul IA în sistemul de drept românesc şi pentru a da posibilitatea juriștilor români să ofere soluții juridice fundamentate, într-un domeniu interdisciplinar.

 

Prezentarea Programului de master: Dreptul inteligenței artificiale

 

Inteligența artificială (IA) ca nouă și radicală evoluție tehnologică a devenit o preocupare majoră pentru specialiștii diverselor domenii de activitate, inclusiv cel juridic. După multiplicarea documentelor etice în materie și numeroase alte instrumente de soft law, în special europene și internaționale, și generarea primelor jurisprudențe pertinente din ce în ce mai numeroase au apărut și primele reglementări juridice propriu-zise, iar altele își așteaptă promulgarea.

Adoptarea formală la 13 aprilie 2024 a Regulamentului UE privind IA și la 17 mai a.c. a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială și drepturile omului, democrația și statul de drept marchează progrese importante. Dreptul inteligenței artificiale (Dreptul IA) apare și se cristalizează astfel ca o nouă ramură de drept, cu un pronunțat caracter interdisciplinar și precum o inedită disciplină științifică, de studiu și de cercetare pertinente. Formarea complementară și de specialitate a juriștilor a devenit o necesitate, iar rapiditatea fenomenului de afirmare a aplicațiilor IA reflectă urgența demersului educativ adecvat, inclusiv și mai ales la nivelul masterului profesional.”

 

1. Obiective:

Formarea solidă pentru promovarea obiectivelor tranziției digitale și a aplicațiilor IA în domeniile lor de competență primordială. Este o formare complementară, inovantă și novatoare în marile materii ale dreptului public și ale dreptului privat, dreptului UE și dreptul internațional precum și în discipline de specialitate.


2. Competențe dobândite și transferabile:

– capacitatea de a rezolva și anticipa problemele juridice susceptibile a rezulta din dezvoltarea masivă și accelerată a inteligenței artificiale în societate și soluțiile care vor putea fi adoptate;

– capacitatea de a identifica și stăpâni problemele juridice, mizele etice, sociale, economice și internaționale, precum și de a cunoaște implicațiile practice ridicate de dezvoltarea inteligenței artificiale.


3. Echipa didactică:

Cadrele didactice participante s-au remarcat prin elaborarea de studii și realizarea de publicații relevante în materie, sunt implicate în Proiectul TDEC – Tranziție Digitală și Ecoclimatică – 1882935467 și vor desfășura activitățile pertinente alături de profesioniști specializați în datele problematicii.


4. Destinatarii (cursanții) masterului:

- Licențiați în drept și în specializări conexe: avocați, magistrați, notari, executori judecătorești, juriști-consultanți din întreprinderi, consultanți din bănci, asigurări, structuri internaționale ș.a.


5. Tematica abordată:

Disciplinele de studiu (obligatorii și opționale) se referă la implicațiile IA în dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul mediului, dreptul bancar și fiscal, dreptul internațional, dreptul proprietății intelectuale, dreptul UE, etica și filosofia juridică a IA, impactul aplicațiilor IA asupra drepturilor fundamentale ș.a.

 

Perioada de înscriere: 3 iunie – 20 septembrie 2024 (în limita locurilor disponibile)

 

Informaţiile privind Programul de Studii de master pe anul 2024-2025 vor fi disponibile pe site-ul Universităţii Ecologice din Bucureşti.

 

Sintact Analytics
Câștigă superputeri A.I. în orice proces
Back To Top