Pomoc Społeczna

Podstawowym obowiązującym aktem prawnym jest wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy określa ona:

  • zadania w zakresie pomocy społecznej;
  • rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania;
  • organizację pomocy społecznej;
  • zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.

Problemy z jakimi borykają się jednostki organizacyjne pomocy społecznej (JOPS) na co dzień i na jakie znajdą odpowiedź w LEX Pomoc Społeczna to m. in.:

  • Spectrum zadań systemu pomocy społecznej rozproszonych w bardzo wielu ustawach prawa materialnego i procesowego (potrzeba koordynacji zadań, kolizje – spory o właściwość, itp.).
  • Realizowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, np. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze – potrzeba koordynacji i współpracy (np. skomplikowana sprawozdawczość, kontrole, aspekt międzynarodowy – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, itp.).
  • Realizacja zadań zleconych JOPS "ad hoc" - nieplanowe, np. dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne, przemoc, kierowanie do placówek całodobowych, wystawienie zaświadczeń na użytek rządkowego Programu "Czyste Powietrze", wsparcie w okresie epidemii, itp.
W LEX Pomoc Społeczna znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o programie LEX Pomoc Społeczna?
Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
Back To Top