Prawo17 lipca, 2020

Zalety dyrektorskich stowarzyszeń - Małgorzata Nowak

Synergia to współdziałanie różnych podmiotów przynoszące efekt większy niż suma działań indywidualnych. Korzystając z osobistych doświadczeń, wypowiedzi członków oraz na podstawie materiałów ze stron internetowych, prezentuję korzyści z działania w organizacjach zrzeszających dyrektorów szkół.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/7

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją zrzeszajacą dyrektorów szkół, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Działa od 2002 r. i liczy ponad 5 tys. osób, z czego ok. 80% to dyrektorzy placówek edukacyjnych, a 20% pracownicy organów prowadzących i nadzoru pedagogiczny, nauczyciele, działacze oświatowi, pracownicy akademiccy. Główne cele OSKKO to (http://oskko.edu.pl/o_oskko/statut.html):
- działania na rzecz zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty,
- popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, prawa w oświacie,
- wyrażanie opinii i inicjowanie zmian prawnych dotyczących oświaty oraz jej pracowników,
- oddziaływanie na władze w sprawach służących rozwojowi oświaty,
- wymiana informacji, doświadczeń środowiska oświatowego,
- wspomaganie oraz integracja kadry kierowniczej oświaty,
- doskonalenie kadry kierowniczej oraz nauczycieli nakierowane na projakościowy rozwój jednostek systemu oświaty.
Cele te realizowane są m.in. poprzez internetowe forum (www.oskko.edu.pl/forum) będące platformą wymiany doświadczeń praktyków zarządzania oświatą. Każdego dnia pojawiają się tu nowe wątki, z których dyrektorzy dowiadują się o zmianach w prawie i kolejnych obowiązkach, tu też proszą o poradę oraz sami pomagają innym.
Jeśli szukam odpowiedzi na jakieś pytanie/problem lub podstawy prawnej, to nie zaczynam od strony ministerstwa czy edukacyjnych portali. Najpierw zaglądam na forum OSKKO, bo wiem, że zawsze znajdę odpowiedź i zrozumienie swoich rozterek – mówi Małgorzata Szostak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top