Prawo25 stycznia, 2021

Wychowanie na odległość - Włodzimierz Kaleta

Dzięki doświadczeniom zyskanym w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 jesienny powrót do edukacji zdalnej był dla uczniów i nauczycieli łatwiejszy. Nauczanie przedmiotowe przebiegało sprawnie i w miarę możliwości efektywnie. A co z kwestiami wychowawczymi? Czy w kontakcie on-line można integrować klasę, rozwiązywać problemy uczniów, kształtować kompetencje miękkie? Zapytaliśmy dyrektorów, jak ich szkoły realizują cele wychowawcze w czasie pandemii.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2021/1

Nauczyciele szybko przyswoili sobie narzędzia do zdalnego kształcenia, wciąż jednak funkcjonują w atmosferze chaosu, którego wpływ na wykonywane zadania, również te wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego, nie pozostaje bez znaczenia. A przecież, o czym przypomina dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, wychowanie młodego pokolenia to obowiązek wpisany w zawód nauczyciela. – Pandemia w tym zakresie niczego nie zmienia. Te zadania wynikają z kierunków polityki oświatowej państwa, z których jeden brzmi „Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych” – zwraca uwagę Rafał Stasik.

Dlatego szkoły działają na miarę zdalnych możliwości. – Bo jak nie my, to kto? Od nas zależy, czy szkoła, nawet w czasie pandemii COVID-19, będzie jak najlepiej uczyć i wychowywać – mówi Grażyna Ruszkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku. – Lekcje wychowawcze odbywają się zgodnie z planem. Dzieci mogą rozmawiać z nauczycielami i pytać o interesujące je sprawy. Kiedy najmłodsi również zostali w domu, w ich nauczanie zdalne włączyli się nauczyciele nielekcyjni, wspomagający. Łączą się zdalnie z dziećmi, są do ich dyspozycji. A w szkolnej świetlicy organizujemy zajęcia opiekuńcze dla dzieci tzw. pracowników covidowych.

W każdy czwartek wszystkie klasy mają spotkania on-line z wychowawcą, podczas których na bieżąco otrzymują odpowiedzi na swoje pytania, a oprócz tego do dyspozycji osób, które tego potrzebują, dostępny jest – również w godzinach popołudniowych – szkolny pedagog. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami przychodzą do szkoły, gdzie mają zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, a część z nich odbywają zdalnie.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top