Prawo06 kwietnia, 2021

Seminarium Ratyfikacja decyzji Rady UE z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych UE

Redakcja „Europejskiego Przeglądu Sądowego” zaprasza na seminarium na temat:

Ratyfikacja decyzji Rady UE z 14 grudnia 2020 r.
w sprawie systemu zasobów własnych UE

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom ma być podstawą powołania do życia Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU), a jej ratyfikacja budzi kontrowersje, m.in. w Polsce i Niemczech.

Seminarium odbędzie się
w poniedziałek 12 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00
z wykorzystaniem aplikacji MS Teams

Link do spotkania

Referentami będą (w kolejności alfabetycznej):

  • Prof. Dariusz Adamski (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego)
  • Prof. Aleksandra Kustra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • Prof. Jacek Zaleśny (Uniwersytet Warszawski)

Po referatach przewidziana jest dyskusja z udziałem uczestników spotkania.
W załączniku do niniejszego zaproszenia zamieszczone są materiały przydatne dla zaznajomienia się z tematyką seminarium.

Prof. Stanisław Biernat
Redaktor naczelny „Europejskiego Przeglądu Sądowego”

Załączniki:

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 2014/335/UE, Euratom

Opinia prawna: Czy ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie Europejskiego Funduszu Odbudowy wymaga uzyskania w polskim Sejmie zwykłej większości głosów czy większości kwalifikowanej co najmniej 2/3 głosów?

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top