Prawo25 stycznia, 2021

Praca w dni wolne - Barbara Tomaszewska

W niniejszym artykule omawiam kwestię przydzielania i rozliczania pracy w dni wolne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przytaczam przepisy, orzecznictwo oraz praktyczne przykłady.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2021/1

Zacznijmy od ważnej zasady, iż planując rozkład czasu pracy, nie można zapominać, że pracownik powinien mieć zapewnioną odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. W każdym systemie czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym liczba dni wolnych powinna odpowiadać co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 147 k.p.). Mniejsza ilość dni wolnych w rozkładzie czasu pracy prowadzi do przekroczenia norm.

W przypadku pracownika, który wykonuje pracę w systemie podstawowego czasu pracy, a więc pracuje od poniedziałku do piątku pięć dni w tygodniu po osiem godzin, liczba dni wolnych będzie sztywno wyznaczona przez niedziele, święta oraz dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Nie oznacza to jednak, że w każdym okresie rozliczeniowym będzie ona identyczna. W systemach, w których przewidziano wydłużony dobowy wymiar czasu pracy, dodatkowo wystąpią także dni harmonogramowo wolne, które powstają w wyniku równoważenia większej ilości godzin pracy w ciągu doby większą ilością czasu wolnego, co w konsekwencji prowadzi do dodatkowych kilku dni wolnych.
Wskazanie w harmonogramie czasu pracy dni wolnych, konkretnie określając, jaki to dzień, jest niezbędne dla prawidłowego rozliczenia czasu wolnego i ustalenia wysokości wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że niezbędne jest szczegółowe określenie, z jakiego tytułu pracownikowi przysługuje dzień wolny, a więc czy jest to:
- niedziela,
- święto,
- dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
- dzień harmonogramowo wolny od pracy.

To rozróżnienie jest o tyle istotne, że inne są wynikające z przepisów prawa pracy zasady rekompensaty przysługującej pracownikowi za pracę zleconą w tych dniach przez przełożonego z powodu wystąpienia szczególnych potrzeb bądź w wyjątkowych przypadkach.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top