Prawo14 lutego, 2020

Organizacja pracy w czasie rekolekcji - Włodzimierz Kaleta

Dyskusja o systemowej obecności religii w szkole oraz organizacji rekolekcji wielkopostnych, podczas których uczniom uczęszczającym na religię przysługują trzy dni zwolnienia z zajęć, trwa od lat. Zapytaliśmy dyrektorów, co sądzą na ten temat i jak organizują pracę szkoły na czas rekolekcji.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/2

Rekolekcje wielkopostne to w Kościele katolickim czas na refleksję nad własnym życiem, modlitwę oraz spowiedź prowadzące do odnowy duchowej. Odbywają się w wielkim poście i trwają zwykle cztery dni łącznie z niedzielą (np. od niedzieli 29 marca do środy 1 kwietnia). Termin ustalają organizatorzy (jeśli w szkole prowadzona jest nauka różnych religii, kościoły i związki wyznaniowe powinny wyznaczyć wspólną datę) i informują o nim dyrektora szkoły co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem rekolekcji.
Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.) – dalej r.w.s.o.n.r. – osoby uczęszczające na naukę religii mają prawo do zwolnienia z lekcji w celu odbycia rekolekcji. W konkretny sposób wpływa to na pracę szkoły: z jednej strony nie można organizować normalnych lekcji, bo nie ma wszystkich uczniów, z drugiej zaś tym, którzy zostali, należy zapewnić opiekę albo zajęcia wychowawcze. Nic dziwnego, że co roku powracają pytania, jak zorganizować pracę szkoły, by nie był to czas stracony dla realizacji podstawy programowej.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top