Samorząd Terytorialny
Prawo12 października, 2023

Ogłoszenie o XXI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XXI doroczny Konkurs „Samorządu Terytorialnego” im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą książkę z zakresu samorządu terytorialnego.Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej książki z zakresu samorządu terytorialnego, wydanej w 2023 r.

Do Konkursu przyjmowane są książki prawnicze, a także z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii, nauk politycznych wraz z naukami o administracji publicznej, historii, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, które traktują o określonych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Do Konkursu dopuszcza się książki w języku polskim wydane po raz pierwszy drukiem lub w formie elektronicznej (e-book z nadanym numerem e-ISBN/ISBN) w 2023 r. Decydująca jest data wydania umieszczona na karcie tytułowej książki.

Książki mogą być zgłaszane przez członków Kolegium Redakcyjnego lub Rady Naukowo-Programowej czasopisma, przez inne osoby fizyczne, w tym przez Autorów, a także przez instytucje, w szczególności przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej, sądy, korporacje prawnicze, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, fundacje, wydawnictwa lub redakcje czasopism.

Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia przyjmuje się pod adresem:
Redakcja „Samorządu Terytorialnego”, Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa,

a także pod adresem e-mail: [email protected] (z dopiskiem: „Konkurs Samorządu Terytorialnego”), w terminie do 15 marca 2024 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć jeden egzemplarz książki (a w przypadku książki w formie elektronicznej, oprócz pliku w formacie PDF, także egzemplarz w wersji wydrukowanej i oprawionej) wraz z uzasadnieniem propozycji nagrodzenia, a także dane Autora lub wszystkich Współautorów umożliwiające Organizatorowi kontakt w razie przyznania książce nagrody albo wyróżnienia.

Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać w Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”
tel.: +48 784 333 031, e-mail: [email protected].

Regulamin Konkursu zobacz tutaj>>
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top