Prawo14 lutego, 2020

Ochrona dóbr osobistych - Monika Sewastianowicz

Lekcja 5 Praktycznej Akademii Zarządzania

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/2

Konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom wolność słowa, w czym mieści się także wolność do uzasadnionej krytyki czyjegoś działania, nie znaczy to jednak, że wobec obraźliwych i nieprawdziwych komentarzy, jakie czytamy na nasz temat w internecie, jesteśmy bezradni. W mediach społecznościowych czy pod artykułami na portalach pojawia się wiele wypowiedzi mocno odbiegających od standardów, jakie konstruktywna krytyka powinna spełniać. Często dochodzi nawet do naruszenia przepisów – zarówno tych karnych, jak i dotyczących ochrony dóbr osobistych. Warto je znać, by wiedzieć, jakim orężem dysponujemy w walce o swoje dobre imię jako osoby prywatnej oraz jako funkcjonariusza publicznego – nauczyciela lub dyrektora szkoły.
Szukając pomocy w przypadku szkalujących nas komentarzy, powinniśmy sięgnąć przede wszystkim do przepisów zawartych w rozdziale XXVII Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej”. Czytamy tu m.in., że kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 212 k.k.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top