Prawo21 czerwca, 2011

Nowe produkty Wolters Kluwer Polska dla rynku ochrony zdrowia

O SPiZ Gold i Platinum
Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach: dla dużych przychodni i szpitali (wersja Platinum) oraz małych przychodni (wersja Gold). SPiZ to skuteczna pomoc w podejmowaniu decyzji związanych ze stosowaniem przepisów prawa ochrony zdrowia. Publikacja stworzona przez najlepszych specjalistów z zakresu ochrony zdrowia. Daje możliwość zadawania pytań specjalistom tworzącym SPiZ, którzy w ciągu 7 dni udzielają odpowiedzi.
SPiZ Gold i Platinum zawierają:
 • akty prawne (w tym także Zarządzenia Prezesa NFZ)
 • odpowiedzi na pytania
 • komentarze praktyczne
 • studia przypadków
 • orzeczenia
 • wzory pism
 • pisma urzędowe
 • bazy teleadresowe
 • komentarze książkowe i monografie
Dalsze informacje: http://www.abc.com.pl/spiz

Moduł LEX Ochrona Zdrowia
Zawartość Lex Ochrona Zdrowia:

 • prowadzenie badań klinicznych w placówkach medycznych;
 • zakres i rodzaje prowadzonych badań lekarskich i zabiegów medycznych;
 • postępowanie w sytuacji występowania chorób zakaźnych i zakażeń;
 • prowadzenie, przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
 • czas pracy w placówkach medycznych;
 • udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy;
 • odpowiedzialność prawna świadczeniodawców;
 • prawa i obowiązki pacjentów;
 • warunki sanitarne i fachowe w placówkach medycznych;
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • formy prawne zatrudnienia personelu medycznego;
 • organizacja i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej (publicznych jak i niepublicznych);
 • ratownictwo medyczne;
 • praktyczne aspekty zarządzania placówką medyczną;
 • zasady wykonywania zawodów medycznych;
 • organizacja i funkcjonowanie aptek;
 • prawo transplantacyjne.
To unikatowa na rynku, kompleksowa baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia, w aspekcie prawnym i zarządczym. Program stanowi praktyczne narzędzie pracy dla menedżerów zarzadzających zakładami opieki zdrowotnej, prawników specjalizujących się w prawie ochrony zdrowia, a także dla innych osób zawodowo związanych ze świadczeniem usług medycznych. ModuŁ Lex Ochrona Zdrowia skierowany docelowo do szpitali.

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top