Prawo11 października, 2023

Nauczyciel przywódcą - Danuta Elsner

Wielokrotnie na łamach „Dyrektora Szkoły” omawialiśmy różne aspekty przywództwa dyrektora, pomijając to zagadnienie w odniesieniu do nauczycieli. Tymczasem jest ono równie ważne dla rozwoju szkoły, choć niedoceniane w praktyce. Artykuł jest wprowadzeniem do tematu i ma zapoczątkować nad nim głębszą refleksję.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

Warunkiem wstępnym przywództwa nauczycieli jest dzielenie się nim przez dyrektora. W praktyce polega to na dopuszczeniu członków rady pedagogicznej do kierowania różnymi obszarami pracy szkoły lub całością placówki w określonym zakresie, czyli do wskazywania kierunków rozwoju, wywierania wpływu na nauczycieli, by je realizowali, wspierania procesu uczenia się: indywidualnego, zespołowego i organizacyjnego.

Przekazywanie nauczycielom dodatkowych zadań jest codzienną praktyką. Niektórzy dyrektorzy delegują też na nich uprawnienia do podejmowania decyzji w pewnych sprawach. Dzielenie się przywództwem jest pójściem o krok dalej – umożliwieniem nauczycielom odgrywania roli kierowniczej niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Na powierzeniu przywództwa członkom rady pedagogicznej korzystają nauczyciele, dyrektor i szkoła jako całość. Ci pierwsi nabywają dodatkowe kompetencje przydatne przy awansowaniu na wyższe stanowiska w strukturze placówki i systemie oświaty. Co ważne, zdobywają je w praktyce, a nie na (teoretycznym) szkoleniu. Dzięki temu zyskują rozumienie wieloaspektowych uwarunkowań skutecznego przewodzenia. Im więcej osób to dotyczy, tym mniejszy wykazują opór wobec zmiany sposobu kierowania szkołą.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top