Prawo04 listopada, 2022

LEX Monografie – nowości w aktualizacji październik 2022

W październiku 2022 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Balwicka-Szczyrba M. (red.), Sylwestrzak A. (red.), Instrumenty ochrony praw rodziny i ochrony praw dziecka, Wyd. UG 2020
 2. Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych, wyd. IX, WKP 2022
 3. Gajda M., Przemoc w pracy. Środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania, WKP 2022
 4. Gredka-Ligarska I., Gwoździewicz-Matan P., Kowalski W., Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie, Wyd. UG 2019
 5. Hrycaj A., Egzekucja z ruchomości, WKP 2022
 6. Izdebski H. (red.), Łazarska A. (red.), Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników. Teoria i praktyka, WKP 2022
 7. Kaczocha M., Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola, WKP 2022
 8. Kidyba A. (red.), Olejniczak A. (red.), Nowoczesne technologie.Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych, WKP 2022
 9. Kruczalak-Jankowska J., Machnikowska A., Maśnicka M., Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce, Wyd. UG 2019
 10. Małysa-Sulińska K. (red.), Stec M. (red.), Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego. Rzeczywistość a oczekiwania, WKP 2022
 11. Rączka K. (red.), Godlewska-Bujok B. (red.), Maniewska E. (red.), Ostaszewski W. (red.), Raczkowski M. (red.), Ziętek-Capiga A. (red.), Między ideowością a pragmatyzmem - tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf, WKP 2022
 12. Rypina M., Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne, WKP 2022
 13. Sularz P., Cmentarze w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne, WKP 2022
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top