Accountants en adviseurs die naast Twinfield online boekhouden ook met Alure practice management werken, kunnen een interessante update tegemoet zien. De module ‘Vaste prijsafspraken’ wordt binnenkort gelanceerd.

Je herkent het ongetwijfeld. Vervelende gesprekken over meerwerkfacturen of een schampere opmerking dat je klant niet begrijpt welke werkzaamheden je hebt verricht. En dat terwijl je toch echt meerwaarde hebt geleverd. Daarom is het vooraf maken van afspraken zo belangrijk. Het liefst gestructureerd en ondersteund door een softwarepakket.

Werkzaamheden waarvan je op voorhand weet dat ze verricht moeten worden om tot een bepaald resultaat te komen, bijvoorbeeld een btw-aangifte of jaarrekening, wil je gestandaardiseerd aan jouw klant kunnen aanbieden. De klant en jijzelf weten voor aanvang welke werkzaamheden verricht moeten worden en welk tarief daar tegenover staat. En als aanvullende werkzaamheden gevraagd worden, dan kun je snel wijzen op de extra uren die daaraan besteed zijn en de meerwerkfactuur die daaruit voortkomt. Helder voor beide partijen, minder ‘vervelende’ gesprekken, het vertrouwen groeit en er ontstaat meer ruimte om de goede relatie met jouw klant verder uit te bouwen. En dat is precies waarin Wolters Kluwer Tax & Accounting jou faciliteert: efficiënte samenwerking met jouw klanten.

Module ‘Vaste prijsafspraken’

In de markt horen we steeds vaker dat Accountancy kantoren een functionaliteit wensen waarmee ze vaste prijsafspraken met klanten kunnen vastleggen. Daarom introduceert Alure Software de nieuwe module ‘Vaste prijsafspraken’. Ontwikkeld op basis van input van gebruikers. Gebruiksvriendelijkheid en het snel én efficiënt kunnen vastleggen van de prijsafspraken, zijn bij de ontwikkeling het uitgangspunt geweest.

Hoe werkt de module ‘Vaste prijsafspraken'?

Een groot deel van jouw opdrachten, bestaat uit werkzaamheden die van te voren vast staan, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een jaarrekening. En omdat je dit type opdracht voor meerdere klanten wilt uitvoeren, bundel je deze werkzaamheden zodanig dat je ze vervolgens over meerdere klantopdrachten kunt uitrollen. Heb je veel klanten die dezelfde diensten afnemen, dan leg je nog sneller de prijsafspraken vast!

Als je eenmaal met de module Vaste prijsafspraken werkt, vind je alle afspraken op één plek bij elkaar en zie je precies hoe je ervoor staat: een enorme tijdswinst. Verder valt de flexibele facturatiewijze op zoals we die kennen van regiefacturatie (ook wel: uurtje factuurtje). Stem bijvoorbeeld de facturatie af op perioden waarin minder of meer werk wordt verricht, zoals in het geval van een kwartaalaangiftecyclus.

Functie ‘Onderhanden werk’

De functionaliteit van Vaste prijsafspraken is nauw verweven met de functie Onderhanden werk. De door medewerkers ingevoerde uren worden (eventueel na accorderen) doorgezet naar de Onderhanden werk positie. Het onderhanden werk vormt de basis voor de factuur, maar je houdt in alle stadia de flexibiliteit en correctiemogelijkheden die je van Alure gewend bent. De oorspronkelijk, door de medewerker ingevoerde urenverantwoording, blijft dan ook bewaard.

Met de integratie van Vaste prijsafspraken en Onderhanden werk ontstaat dus een logisch proces, waardoor het zoeken van aansluiting tussen uren en facturatie tot het verleden behoort!

Voordelen van de module ‘Vaste prijsafspraken’

  • Snel en makkelijk vastleggen van prijsafspraken
  • Alle prijsafspraken in één overzicht
  • Flexibele facturatie
  • Makkelijk afspraken monitoren
  • Fiatteren van conceptfacturen
  • De geleverde inspanning en facturatie kunnen onafhankelijk van elkaar ingericht worden
  • De geschreven uren blijven altijd in tact, maar kunnen in Declaratie worden gecorrigeerd. 

Zo hebben we weer een stap gezet om onze software nog slimmer te maken.

Mark Harmsma, Product Marketeer
Product Marketeer
Product marketeer | Wolters Kluwer Tax & Accounting | Accountancy Software | meidenvader | bassist | blues | duurzaam
Onze meest recente blogs
Back To Top