NJB
Juridisch03 mei, 2022

Nederlands Juristenblad: al bijna 100 jaar de spin in het juridische web

Het NJB doet vanaf 1925 wekelijks verslag van de belangrijkste zaken die de juridische actualiteit bepalen: wetgeving, rechtspraak en juridische publicaties (boeken en tijdschriften). Daarnaast opent elke aflevering van het NJB met een aantal wetenschappelijke of opiniërende artikelen, die de kern van het blad vormen. Waarom is het NJB zo waardevol voor juridische professionals? Wat is de meerwaarde van dit tijdschrift voor de praktijk en hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? We spraken hierover met Else Lohman, redactiesecretaris, en Simon van der Linde, uitgever van het NJB.

Over het NJB team

Else Lohman en Simon van der Linde zijn beiden verantwoordelijk voor het NJB.

Simon draagt als uitgever verantwoordelijkheid voor diverse jurisprudentie tijdschriften en het NJB. Wist je dat het NJB oorspronkelijk begonnen is als weekblad behorende bij de Nederlandse Jurisprudentie (NJ)? Het werken met en voor juristen vindt Simon, zelf ook jurist, boeiend en intellectueel uitdagend. Het helpen van zijn klanten bij het verklaren, duiden en toepassen van het recht is en blijft een machtig mooie missie die altijd - de veranderingen in de maatschappij, de markt en het recht gaan snel - borg staat voor behoorlijk veel dynamiek.

Else Lohman is als redactiesecretaris verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het NJB. Else noemt de constante dialoog tussen de auteurs en redactie van het NJB, waarin zij als redactiesecretaris een belangrijke rol speelt als postillon d’amour, een bron van inspiratie. Het snel inspelen op de actualiteit zoals recentelijk gebeurde met COVID-19, dat de wereld van het recht plotsklaps met velerlei nieuwe uitdagingen confronteerde, is inspannend maar heel bevredigend. De speciale Kronieken afleveringen die tweemaal per jaar verschijnen vormen krenten in de pap, wie die leest is weer helemaal bij. Werken bij een weekblad betekent wel leven met constante deadlines ook op momenten dat anderen van hun rust genieten. Die journalistieke hectiek geeft veel kleur aan haar leven. 

Over het NJB

Het NJB werd in 1925 opgericht op basis van een opzet van prof.mr.  J.C. van Oven met prof.mr. G.E. Langemeijer als redactiesecretaris. Van Oven heeft het NJB tot het belangrijkste juridische tijdschrift van Nederland gemaakt. Zijn uitgangspunt: ’een algemeen weekblad voor alle Nederlandse rechtsbeoefenaars in den ruimsten zin’ geldt nog onverkort. Het blad heeft haar redactiebureau in Den Haag waar Else Lohman (redactiesecretaris), Berber Goris (eindredacteur) en Suzanne van Doorn (nieuwsredacteur) op efficiënte wijze de scepter zwaaien met een wekelijke output van ruim tachtig pagina’s. Daarbij worden zij bijgestaan door een externe redactie bestaande uit gerenommeerde juristen afkomstig uit de rechtspraktijk, de wetenschap en de rechterlijke macht.


Door wie worden de artikelen in het NJB geschreven?

“De artikelen komen van auteurs uit alle juridische segmenten waarbij de wetenschappelijke auteurs de boventoon voeren. Ook de meeste en beste lezers van het NJB zitten op de diverse rechtenfaculteiten in Nederland, een goede tweede groep lezers is afkomstig van de grote advocatenkantoren. Een vaste groep auteurs is als medewerker aan het NJB verbonden, zij dragen onder meer zorg voor de goed gelezen Kronieken die het NJB publiceert op het terrein van tal van rechtsgebieden. Het NJB is ook hét platform waar gediscussieerd wordt over de grote juridische onderwerpen die beroering in de samenleving teweeg brengen. Denk aan de Urgenda uitspraak en in verband daarmee de rol van de rechter in ons staatsbestel, de discussies omtrent euthanasie, de juridische implicaties van de gevolgen van de gaswinning in Groningen, genetische modificatie, privacy, effectieve rechtspraak en de rol van de rechtswetenschap in de samenleving. Over dit soort onderwerpen publiceren auteurs graag in het NJB, want zij weten dat ze daarmee een breed publiek en, niet onbelangrijk, ‘Den Haag’ zullen bereiken.”

Hoe borgen jullie de kwaliteit van de content?

“Het NJB heeft een ijzersterke redactie, een ervaren en hecht op elkaar ingespeeld team waarbinnen de verschillende rechtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Deze redactie leest en beoordeelt de binnengekomen kopij die driewekelijks op redactievergaderingen besproken wordt. Vaak leidt dit proces tot aanbevelingen en suggesties die ervoor zorgen dat elke publicatie voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen die het NJB aanlegt.

Enerzijds passen wij de door Van Oven bedachte formule nog onverkort toe. Anderzijds peilen en onderzoeken wij geregeld de wensen en behoeften van onze gebruikers. Dit doen we bijvoorbeeld door surveys. Met name in het tweede gedeelte van het NJB waarin de diverse nieuwsrubrieken zijn opgenomen, vinden regelmatig aanpassingen aan de tijdsgeest plaats. Een voorbeeld is de relatief nieuwe rubriek ’Wetgeving in consultatie’ binnen de rubriek Wetgeving die ontstaan is als gevolg van feedback uit de markt.”

Wat is de waarde van het NJB voor de jurist?

“Het NJB is een van de weinige media in juridisch Nederland die consequent en over de volle breedte wekelijks verslag doet van alle relevante ontwikkelingen. Het blad biedt de jurist van nu ook een forumfunctie en een podium waar belangrijke discussies gevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld over de rechtsstaat en rechtspolitieke onderwerpen. Al met al levert het NJB een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creatieve en nieuwsgierige jurist die bereid is over de muurtjes van zijn of haar niche heen te kijken.”

Hoe zien jullie de toekomst van het NJB?

“We zien de toekomst positief tegemoet en zijn vitaal op weg om in 2025 ons honderdjarig jubileum te vieren. Die toekomst is natuurlijk vooral digitaal. We zien nu al dat het merendeel van de ,wekelijks bijna 30.000 lezers, het NJB online leest in de Wolters Kluwer Navigator. Ook de website van het NJB (www.njb.nl) vormt een aantrekkelijke hangplek voor juristen waar het goed toeven is en dat willen we graag zo houden.”

Benieuwd naar het ‘NJB’? Klik dan snel hier

Meer over het NJB
Vakinformatie voor jou als advocaat
Ontdek de betrouwbare vakinformatie voor jou als advocaat.
Back To Top