ModellenvdRechtspraktijk
Juridisch19 april, 2022

‘Modellen voor de Rechtspraktijk’: efficiënt juridische documenten opstellen met de kennis van experts

“De uitgave ‘Modellen voor de Rechtspraktijk’ ondersteunt juristen bij het sneller en efficiënter opstellen van juridische documenten. En dat is praktisch, want een fout in het contract kan verstrekkende gevolgen hebben voor de klant.” Wij spraken Jan Hendrik Varenhorst over de ‘Modellen voor de Rechtspraktijk’ en vroegen hem onder andere naar de meerwaarde van de juridische content voor de praktijkgebruiker, hoe de kwaliteit geborgd wordt en op welke manier er gebruikgemaakt wordt van technologische mogelijkheden.

Jan Hendrik Varenhorst werkt sinds 1994 bij Wolters Kluwer. Hij is verantwoordelijk voor o.a. de Modellen voor de Rechtspraktijk, Data Juridica en Lexplicatie. Voor Jan Hendrik is geen dag hetzelfde, aangezien er veel gebeurt in juridisch Nederland. Grote wetgevingsoperaties zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen de bestaande routines. Jan Hendrik: “Daarnaast zorgen de technologische ontwikkelingen voor nieuwe mogelijkheden: het is een leuke puzzel om de content zo optimaal mogelijk aan te bieden aan de juridische professional.”

Over ‘Modellen voor de Rechtspraktijk’
‘Modellen voor de Rechtspraktijk’ biedt door specialisten opgestelde voorbeelddocumenten en bestaat inmiddels uit ruim 1600 modellen. Juridische professionals kunnen hiermee bij het opstellen van contracten gebruikmaken van de kennis van experts uit het vak. De modellen worden jaarlijks aangepast op basis van nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Grote favorieten zijn de dagvaarding en de arbeidsovereenkomst. Daarnaast worden de AVG-modellen, zoals de verwerkersovereenkomst, veel gebruikt. Zie ook hier een voorbeeld (model)brief over ontslag op staande voet.


Waarom is de titel ‘Modellen voor de Rechtspraktijk’ waardevol voor juridische professionals?

“Een van de doelen van het opstellen van contracten is het beperken van de risico’s. Een fout in het contract kan verstrekkende gevolgen hebben voor de klant. De voorbeelddocumenten uit de ‘Modellen voor de Rechtspraktijk’ zijn opgesteld door juristen die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Juridische professionals combineren de in de modellen vastgelegde kennis met hun inschatting van de juridische kwestie. Op deze manier stellen zij documenten snel en efficiënt op en tegelijkertijd verkleinen zij de kans op een fout.

Juridische professionals vertrouwen op de juistheid van de modellen. Hoe borgt u de kwaliteit? 

“Juridische professionals kunnen vertrouwen op de ‘Modellen van de Rechtspraktijk’ bij de interpretatie van nieuwe regelgeving omdat wij werken met auteurs die toonaangevend zijn in hun rechtsgebied. Zij controleren de modellen tenminste één keer per jaar. Peer-review binnen de redactie helpt bij het verfijnen van  de modellen en zorgt dat ze nog robuuster worden. Als gebruikers zich bij ons melden met wensen voor specifieke modellen worden die, als ze hout snijden snel gehonoreerd. Als het nodig is werken de auteurs de modellen bij, bijvoorbeeld door deze aan te vullen met recente jurisprudentie. Als er veranderingen zijn in het rechtsgebied dan moeten de modellen worden aangepast. Gaat het om grote wijzigingen, bijvoorbeeld de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en binnenkort de Omgevingswet, dan werken auteurs gezamenlijk aan het vernieuwen van de modellen. De hoofdredactie zorgt voor het bewaken van de formule van de uitgave en stuurt waar nodig bij.

Gebruikers van ‘Modellen van de Rechtspraktijk’ zijn altijd voorzien van actuele modellen. Een voorbeeld hiervan is de vertaling van de genomen maatregelen vanwege COVID-19 in nieuwe modellen.”

Wanneer en op welke wijze wordt nieuwe content ontwikkeld?

“Er zijn meerdere redenen waarom wij nieuwe modellen ontwikkelen en bestaande modellen aanpassen: vanwege veranderingen in de juridische wereld, een gebruiker die een verzoek heeft of op eigen initiatief van de auteur. We bewaken de kwaliteit van de content door de modellen te laten ontwikkelen door experts. Daarnaast hebben wij redacties met toonaangevende juristen samengesteld die de auteurs ondersteunen in de werkzaamheden en indien nodig ook bijsturen. In dat proces is de hoofdredacteur de belangrijkste deelnemer.”

Wat is volgens u uniek aan de content van Wolters Kluwer?

“De basis van het succes is dat wij er voortdurend in slagen om de beste auteurs uit het vak voor de redactionele formule van de Modellen te laten schrijven. Dit betekent dat de auteurs de praktische toepasbaarheid voorop stellen in combinatie met oog voor de actualiteit. Daarnaast zijn we achter de schermen bezig met digitalisering, het ontwikkelen van nieuwe producten en het inzetten van nieuwe technologieën om informatie beter en sneller op de juiste plek te krijgen.”

Wat voegt de inzet van nieuwe technologieën toe voor de gebruikers van de ‘Modellen van de Rechtspraktijk’?

“Het gebruik van interactieve modellen is een mooi voorbeeld van de technologische ontwikkelingen. De honderd meest gebruikte modellen zijn interactief gemaakt: de juridische professional stelt het document op door middel van het beantwoorden van vragen. Vooraanstaande juridische auteurs ontwikkelen hiervoor een modeldocument. Met behulp van software maken we daar een interactieve variant van zodat de gebruiker niet meer aan het tekstverwerken is. Door vragen te beantwoorden, stelt de gebruiker zijn eigen unieke document samen. Hierdoor gaat het opstellen van contracten makkelijker, beter en sneller.

Juridisch handwerk blijft bestaan. Het inzetten van technologische hulpmiddelen zoals de interactieve modellen zorgt er wel voor dat de professionals efficiënter zijn in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Juridische professionals gaan dat in de komende jaren terugzien in hun werkproces.”

Benieuwd naar de ‘Modellen voor de Rechtspraktijk’? Klik dan snel hier!

Bekijk Modellen voor de Rechtspraktijk
Vakinformatie voor jou als advocaat
Ontdek de betrouwbare vakinformatie voor jou als advocaat.
Back To Top