ESG Blog
Financieel31 januari, 2022

Meer dan een rapportage: Hoe je met ESG-gegevens je duurzaamheidsplan (en je winst) verbetert

Lees deze blog om te ontdekken hoe ESG-gegevens je duurzaamheidsplan kunnen verbeteren

Als je aan ESG denkt, denk je vast direct aan informatie verstrekken, rapportages, regelgeving. En dat is geen wonder; kaders en regelgeving zoals GRI, SASB en de Europese Taxonomie zijn een hele kluif. MAAR... een ESG-rapportage kan zoveel meer zijn dan informatie verstrekken. Je ESG-rapportages en de processen die je daarvoor inricht, kunnen veel meer voor je bedrijf opleveren dan alleen maar een succesvolle compliance. 

De vraag die we moeten stellen is deze: Zetten we onze ESG-gegevens optimaal in? Voor de meeste bedrijven is het antwoord wellicht nee. 

Ja, een goede ESG-rapportage is essentieel om aan nieuwe regelgeving te voldoen, is van invloed op je ESG-credit-ratings en versterkt je reputatie bij beleggers die voor duurzaamheid gaan.  

Maar daarmee heb je de strijd maar half gewonnen. Met je ESG-gegevens kun je nog zo veel meer.  

Denk aan verbetering van je duurzaamheidsplanning en impact en de link tussen je inspanningen op ESG-gebied en de financiële prestaties van je bedrijf. De meeste bedrijven zien deze use case voor het gebruik van ESG-cijfers over het hoofd.

Iedereen is hard bezig om ESG-compliant worden, maar veel bedrijven zien deze geweldige kans over het hoofd. Waarom zou je ESG-gegevens niet ook inzetten als kritische planningstool voor duurzame groei op de lange termijn?

In deze blog bekijken we hoe je je ESG-gegevens behalve voor rapportages kunt inzetten voor het verbeteren van duurzaamheidsinitiatieven.

ESG-gegevens inzetten om budgetten en kostenanalyses te verrijken

ESG-cijfers zijn er niet alleen voor de rapportages. Als je ESG-gegevens integreert in een geconvergeerd rapportagekader, als onderdeel van een eXtended Planning & Analysis-strategie, zie je hoe deze gegevens correleren met en ingrijpen op je financiële en andere operationele gegevens. Zo kun je budgetten, variantierapporten en voorspellende prognoses opstellen.

Stel je werkt voor een modebedrijf dat wil overschakelen op gerecyclede materialen in het kader van een bedrijfsbreed initiatief om afval tegen te gaan. De beslissingen die je neemt om dit doel te realiseren, hebben forse gevolgen voor de hele productielijn. Je zult je productiefaciliteiten moeten aanpassen, wat financiële gevolgen heeft, maar ook van invloed is op de keten en op je leveringen.

ESG-gegevens in samenhang kunnen zien met financiële en andere planningsgegevens is cruciaal voor het structureel en - winstgevend - maken van ESG-initiatieven. Als je ESG-gegevens invoert in dezelfde processen die je hanteert voor de planning van personeel, capaciteit, verkoop en voorraden, kun je 'wat als'-analyses uitvoeren en scenario's simuleren om te bepalen welke ESG-actie het beste resultaat oplevert voor je duurzaamheid en winst.

Je bedrijfsmodel transformeren voor duurzame groei met ESG

Waar we vroeger dachten dat een duurzaam bedrijfsmodel alleen maar geld kost, zien we nu inkomstengeneratie. Hoewel klimaatverandering een rampzalige bedreiging vormt voor de mensheid, biedt het wereldwijde pleidooi om klimaatverandering een halt toe te roepen een buitengewone kans om beleggers te trekken en nieuwe markten aan te boren - terwijl je dus tegelijkertijd een bijdrage levert aan people & planet. 

ESG-gegevens werpen licht op kritieke factoren. Bijvoorbeeld welke gevolgen een groenere energiemix heeft voor je kosten of de inzet van natuurlijke hulpbronnen voor je omzet. Organisaties kunnen deze inzichten gebruiken om hun activiteiten en bedrijfsmodel te transformeren en een model in te richten dat inzet op duurzame ontwikkelingsdoelen en die ook realiseert.

Voor sommige organisaties kan dit betekenen dat ze activiteiten signaleren die op bepaalde sociale aspecten rijp zijn voor duurzame verandering. Zo kun je bijvoorbeeld de personeelsplanning analyseren om te zien waar de organisatie niet representatief is op het gebied van gender en etniciteit of grote loonverschillen heeft. En dan actie ondernemen voor een meer divers, inclusief en gelijkwaardig personeelsbestand.

Bij andere bedrijven kunnen ESG-gegevens je wijzen op nieuwe productkansen. Een goed voorbeeld zijn elektrische auto's. Lange tijd werd gedacht dat die onzin waren. ESG-gegevens kunnen je helpen bij het inventariseren van bedrijfsactiviteiten waarbij je in duurzaamheid kunt investeren en bij het inschatten of je klanten die duurzame innovaties willen afnemen. 

Een organisatie zou ESG-gegevens zelfs kunnen gebruiken voor een fusie, overname of investering in duurzame ondernemingen ter versterking van de eigen ESG-inspanningen en om de portefeuille te verduurzamen in het kader van de algehele governance. 

Al deze voorbeelden hebben één ding gemeen: ESG-gegevens inzetten om via analyse en voorspellende planning kansen voor duurzame groei op het spoor te komen.

Beperking van risico's met ESG

Praten over ESG is praten over risico's. Klimaatrisico's, risico's voor ons welzijn als mens, ethische risico's, kredietrisico's. Risico's en ESG zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Je kunt jezelf op veel manieren in de voet schieten met een inefficiënte ESG-praktijk, maar er zijn zeker zo veel opties om ESG in te zetten om risico's te beperken. 

Stel je hebt een project opgestart om je CO2-uitstoot te verminderen. Je bedrijf heeft dit laten weten aan de aandeelhouders en hoewel je deadline nog ver weg is, blijkt uit de ESG-prestatiemonitoring dat de zaken niet gaan zoals gepland. Je gaat het niet redden. Als de alarmbellen al in een vroeg stadium rinkelen, kun je snel stappen zetten om van koers te veranderen en je budget anders te alloceren. Zodat je wanneer het tijd is om te rapporteren, toch je ESG-score behoudt. 

Bovendien kun je ESG gebruiken om je kredietrisico's te verlagen door scenario's te modelleren die op je ESG-rating van invloed zijn. Omdat een lage ESG-rating negatief kan uitwerken op je aandelenkoers, aandelenopties, toegang tot kapitaal en je aantrekkelijkheid voor beleggers, vormt je ESG-rating een groot risico voor je bedrijf. Als je ESG-gegevens kunt gebruiken om het resultaat van je duurzaamheidsactiviteiten en het potentiële effect daarvan op je ESG-score kunt modelleren, kun je ESG-initiatieven selecteren die de optimaal gewenste impact hebben.

Om risico's te verlagen, moet ESG worden ingebed in een breder risicomanagementkader. Controles ten aanzien van data en governance, transparante communicatie, voorspellend plannen, anticiperen op risico's en veranderende regelgeving - ESG-risico's moeten net zo serieus genomen worden als liquiditeitsrisico's.

Tot slot

De oplossing die je gebruikt voor het beheren van je ESG-gegevens moet aan alle compliance-eisen voldoen. Maar toch:  Duurzaamheid is niet alleen een kledinglijn waarbij gerecycled plastic wordt gebruikt of een doelstelling voor een jaar om je uitstoot te verminderen. Het gaat erom dat je als bedrijf duurzaam BENT.

Het huidige sentiment binnen de samenleving is dat als je als bedrijf niet binnen afzienbare tijd aan ESG doet, je geen goede investering bent. Je bedrijf is niet duurzaam en zal dan ook de tand des tijds niet kunnen doorstaan. ESG-gegevens moeten dus vooral niet beperkt blijven tot je duurzaamheidsverslagen. Door deze gegevens te gebruiken bij je planning, prognoses, risicobeperking en algehele strategie, profiteert niet alleen je bedrijf ervan, maar ben je ook anderen van dienst en worden onze planeet en de wijze waarop we zaken doen er alleen maar beter van.

Vandaar dat wij sterk geloven in het optimaal benutten van de kansen die ESG-gegevens bieden. Je verrijkt je besluitvorming, langetermijnbeleid en reputatie door te kiezen voor een tool die XP&A combineert met informatieverstrekking en rapportages.

Back To Top