groene mobiliteit
Legal08 december, 2023

Mobiliteitsbudget: nieuwe berekeningsformules

Tot nog toe was er geen uitvoeringsbesluit met precieze regels voor de berekening van het mobiliteitsbudget. Nu dat er wel is, kunnen werkgevers een transparante en aanvaardbare berekening maken van het budget dat ze aan hun werknemer ter beschikking stellen.

Het mobiliteitsbudget in het kort

Het mobiliteitsbudget werd ingevoerd als alternatief voor de bedrijfswagen. Dit mobiliteitsbudget steunt op drie pijlers. De werknemer kiest vrij van welke pijler hij gebruik wil maken:

  • een milieuvriendelijke bedrijfswagen (pijler 1);
  • duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten (pijler 2);
  • overblijvend saldo na bestedingen in pijler 1 en/of 2 (pijler 3).

Voor elke pijler geldt een eigen sociale en fiscale regeling.

Het mobiliteitsbudget in één oogopslag: download het overzicht


Hoe berekent u het mobiliteitsbudget?

De Mobiliteitsbudgetwet stelt dat het bedrag van het budget overeenkomt met ‘de jaarlijkse bruto kosten van de bedrijfswagen (die de werknemer opgeeft) voor de werkgever’. Die kostprijs omvat naast de aankoopprijs (afschrijvingskost van 20% per kalenderjaar) of de leasingkost ook alle fiscale en parafiscale lasten en de daarmee gerelateerde kosten in het kader van het bedrijfswagenbeleid (bv brandstofkosten, verzekeringskosten, carwashkosten, de verschuldigde solidariteitsbijdrage, enz.).

Het budget bedraagt minimum 3.000 euro en maximum een vijfde van het totale brutoloon (met een absoluut maximum van 16.000 euro per kalenderjaar). Het is aan de werkgever om het precieze bedrag van het mobiliteitsbudget te berekenen.

Tot nog toe was er geen uitvoeringsbesluit met precieze regels voor de berekening van het mobiliteitsbudget. Dat is er nu wel.

De regering verduidelijkt: 2 berekeningsformules

Het Koninklijk Besluit van 10 september 2023 voorziet in twee formules voor de berekening van de brutojaarkost van de bedrijfswagen:

  • op basis van werkelijke kosten 
  • op basis van forfaitaire waarden

De werkelijkekosten-formule bestaat uit een gemiddelde van de jaarlijkse bruto kosten van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen waarvan de werknemer afstand doet. De forfaitairewaarden-formule verschilt naargelang het voertuig gehuurd of geleased wordt, dan wel het een voertuig in eigendom of financiële leasing betreft.

De keuze is 3 jaar geldig en moet voor alle werknemers worden toegepast, behalve wanneer dat onmogelijk is (bijv. voor een nieuwe werknemer).

Meer info?

Zekerheid bij de berekening van het mobiliteitsbudget? Bekijk alle info en updates in SocialEye.
Back To Top