werken tijdens de feestdagen
Legal05 december, 2022

Feestdag tijdens ziekte/ schorsing: wat met het loon?

Wat is de impact van schorsingen van de arbeidsovereenkomst (bijv. omwille van ziekte of ongeval) op het loon voor feestdagen? Lees snel meer over de wettelijke bepalingen.

Let op: raadpleeg SocialEye voor de recentste updates rond arbeidsreglementering. Nog geen toegang tot SocialEye? Krijg meer info.

Algemeen principe: feestdag = recht op normaal loon

Een werknemer heeft voor feestdagen (of voor de vervangingsdagen van de feestdagen) recht op het normale loon. De werkgever moet feestdagen dus uitbetalen. Maar wat als een feestdag samenvalt met een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst?

Feestdag tijdens ziekte: de werknemer behoudt mogelijks recht op loon

Wat gebeurt er met een feestdag tijdens ziekte? De werknemer behoudt het recht op loon voor een feestdag die zich voordoet tijdens zijn ziekteperiode, als die feestdag valt binnen 30 kalenderdagen na de het begin van de ziekte.

Wat bij andere oorzaken van schorsing?

Een schorsing van de arbeidsovereenkomst kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Voor uitbetaling van het loon tijdens een feestdag gelden volgende regels:

Een werknemer waarvan de overeenkomst geschorst is, behoudt het recht op loon voor de feestdag, als die zich situeert binnen 30 kalenderdagen volgend op het begin van één van de volgende schorsingsoorzaken:

 • gewone ziekte
 • ongeval naar gemeen recht
 • moederschapsverlof
 • bevallingsverlof
 • arbeidsongeval
 • beroepsziekte
 • “erkende” staking
 • lock-out.

Een werknemer waarvan de overeenkomst geschorst is, behoudt het recht op loon voor de feestdag, als die zich situeert binnen de 14 kalenderdagen die volgen op het begin van een periode waarin de overeenkomst werd geschorst, voorzien door Wet van 3 juli 1978. Bijvoorbeeld wegens:

 • economische redenen
 • omstandigheidsverlof
 • borstvoedingsverlof
 • profylactisch verlof
 • educatief verlof
 • politiek mandaat
 • voorlopige hechtenis
 • een geval van tijdelijke overmacht

De feestdag die daarentegen gelegen is in een periode van schorsing van de overeenkomst die niet wordt bepaald door de Wet van 3 juli 1978 geeft geen recht op de betaling van een loon (bijv. bij tijdskrediet).

Een werknemer behoudt recht op loon ook voor de feestdag die zich situeert tijdens de vakantie die werd toegekend door toepassing van wettelijke en conventionele bepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de loontrekkende werknemers en tijdens de wederoproeping onder de wapens, behalve om disciplinaire motieven.

Voor arbeiders die tijdelijk werkloos zijn omwille van economische redenen, technische stoornis of weerverlet, gelden aparte regels.

Besluit: feestdag tijdens ziekte/ schorsing

Het normale loon is niet altijd verschuldigd voor feestdagen die vallen in een periode waarbij de arbeidsovereenkomst geschorst is, dat is afhankelijk van de schorsingsgrond. Bij gewone ziekte, behoudt de werknemer het recht voor een feestdag die valt binnen de 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekte.

Nog vragen rond dit thema? In Nog vragen rond dit thema? In SocialEye, onze databank voor hr-professionals, leest u up-to-date wet- en regelgeving en krijgt u extra duiding van onze experts. , leest u up-to-date wet- en regelgeving en krijgt u extra duiding van onze experts.

Bron: SocialEye

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top