Legal02 november, 2021

Loon op feestdagen: wat bij schorsing van de arbeidsovereenkomst?

In Sociale Wegwijzer nummer 9 2021, verscheen een bijdrage over het loon op feestdagen en de impact van schorsingen van de arbeidsovereenkomst op het loon op feestdagen.

Net zoals de maand mei is de maand november zoals elk jaar dé feestdagenmaand met Allerheiligen en Wapenstilstand. In principe heeft een werknemer voor deze feestdagen of voor de vervangingsdagen van de feestdagen recht op zijn normale loon. Het wordt evenwel complexer wanneer een feestdag samenvalt met een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Lees deze bijdrage rechtstreeks in Jura →


Bepaling van het loon op feestdagen

Voor elke feestdag die samenvalt met een dag waarop de werknemer gewoonlijk werkt, heeft de werknemer in principe recht op zijn normale loon. Dit is ook zo voor een vervangingsdag van een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, of een inhaalrustdag van een feestdag waarop de werknemer heeft gewerkt. De wetgeving feestdagen voorziet geen premie of toeslag bovenop het loon wanneer een werknemer prestaties verricht op een feestdag.

Loon bij schorsing arbeidsovereenkomst op feestdagen

Ook wanneer de feestdag of vervangingsdag valt tijdens een periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst, zijn er situaties waarbij de werknemer zijn recht op loon voor die dag behoudt. In dit kader kunnen er 4 vormen van schorsingen onderscheiden worden. Schorsingen waarbij het recht op loon voor de feestdag volledig behouden blijft, zijn de jaarlijkse wettelijke en conventionele vakantie. Daarnaast zijn er situaties van schorsingen waarbij het recht op loon voor de feestdag slechts behouden blijft indien de feestdag valt binnen een periode van 30 kalenderdagen na de aanvang van de schorsing, zoals bijvoorbeeld bij ziekte of indien de feestdag valt binnen een periode van 14 dagen na de aanvang van de schorsing, zoals bijvoorbeeld bij klein verlet. Tot slot zijn er ook gevallen van schorsingen waarbij er geen recht op loon is voor de feestdag.

Besluit

In principe heeft een werknemer recht op zijn normale loon voor een feestdag of vervangingsdag van een feestdag die samenvalt met een dag waarop de werknemer gewoonlijk werkt volgens zijn werkschema. Het normale loon is evenwel niet altijd verschuldigd voor feestdagen die vallen in een periode waarbij de arbeidsovereenkomst geschorst is. Afhankelijk van de schorsingsgrond is de werkgever in sommige situaties steeds het loon voor feestdagen verschuldigd en in andere situaties slechts gedurende een periode van 14 of 30 kalenderdagen na de aanvang van de schorsing of zelfs helemaal niet.

Auteurs:

Charlotte Van Braeckel, Senior Consultant Employment and Social Security Law BDO

Lore Vanhaute, Manager Employment and Social Security Law BDO

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top