Jog29 április, 2020

Jogszabályfigyelő: Elektronikus bírósági iratok megismerése

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló, alábbiakban hivatkozott igazságügyi miniszteri rendelet módosítása lehetővé teszi a bírósági eljárásban érintett fél, beavatkozó, érdekelt, ezek képviselője, illetve az ügyész, terhelt és a védő (a továbbiakban együtt: kérelmező) részére, hogy Ügyfél Irathozzáférési Rendszeren (a továbbiakban: ÜIR) keresztül hozzáférhessen a folyamatban levő ügyében keletkezett, az elektronikus ügyiratban található elektronikus iratokhoz. Az ÜIR használatához a fentiekben jelzett kérelmezők regisztrációjára (a regisztráció során pedig az elektronikus azonosításukra van szükség), majd ezt követően az adott ügyirat megismeréséhez a már regisztrált kérelmezőnek hozzáférési kérelmet kell benyújtania.

A kérelmező csak olyan ügyben kérelmezhet hozzáférési jogosultságot, melyre az OBH által kiadott ügyfél-tájékoztató alapján jogosult. Az OBH az ügyfél-tájékoztatót a központi honlapon közzéteszi.

Az ÜIR-en keresztül nem hiteles másolatot lehet készíteni azokról az elért iratokról, „amelyek esetében a technikai feltételek fennállnak.”

Joganyag: 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet bírósági ügyvitel szabályairól
Módosította: 4/2020. (IV. 24.) IM rendelet
Megjelent: MK 2020/87. (IV. 24.)
Hatályos: 2020. 04. 25.
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás
Kapcsolódó témák keresése
Back To Top