Előreláthatóság, és ami azon túl van - a közbeszerzési bírálati kötelezettség alóli mentesülés egyes kérdései

 • Az egyéb érdekelt ügyfélképessége
 • A jogorvoslathoz való jog a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötés engedélyezéséről hozott döntése esetén
 • A helyi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások. A helyi közügy fogalmába tartozik-e a kibervédelmi tanácsadás?
 • Erőforrás-e a referencia? A műszaki-szakmai alkalmasság egyes kérdései ajánlattevői szemszögből
 • Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása

Többek között ilyen izgalmas témákban is munkáját támogató információkra tehet szert a Közbeszerzési Jog online (KJO) kéthavonta megjelenő szakfolyóiratunk előfizetőjeként.
Szívesen beleolvasna az online folyóiratba kötelezettség nélkül?

Töltse le ingyenesen a 2021/4. lapszámot!

Sőt! Most a Közbeszerzési Jog online szakfolyóirat 12 havi előfizetését 20%-kal kedvezőbb áron rendelheti meg 2022. április 30-ig! A kedvezmény érvényesítéséhez használja a KJO20 kuponkódot.

Ízelítő a Közbeszerzési Jog online szakfolyóirat tartalmából:

 • Hubai Ágnes: Innováció és közbeszerzés az Európai Unióban (2021/6. szám)
 • Gyulai-Schmidt Andrea: Szociális szempontok a közbeszerzésekben – a kapcsolódó irányelvek, a magyar jogi szabályozás és a jó gyakorlatok fényében II. (2021/5. szám)
 • F. Rozsnyai Krisztina: Azonnali jogvédelem a közbeszerzési jogvita ajánlati szakaszában (2021/4. szám)
 • Várhomoki-Molnár Márta: A jogorvoslathoz való jog a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötés engedélyezéséről hozott döntése esetén – Az Alkotmánybíróság 3111/2021. (IV. 14.) AB határozata (2021/3. szám)
 • Kothencz Éva: Bővülő lehetőségek az ajánlatkérői mérlegelésre, gyarapodó kérdések – reflexiók a Kbt. 2020. évi CXXVIII. törvénnyel történt módosításához (2021/2. szám)
 • Németh Anita: Előreláthatóság, és ami azon túl van – a közbeszerzési bírálati kötelezettség alóli mentesülés egyes kérdései (2021/1. szám)
 • Rák-Fekete Edina: Az egyéb érdekelt ügyfélképessége – A Kúria Közigazgatási Tanácsa által 2020. november 18-án hozott Kfv.III.37.647/2020/5. számú végzés (2021/1. szám)
 • Csépai Balázs: Versenyjogi jogsértések és a közbeszerzési kizárás (2020/6. szám)
 • Kovács András György: Nulla forintos ár értékelése kirívóan alacsony ár vizsgálata körében információtechnológiai rendszerek piacain – Az Európai Unió Bírósága által a C-367/19. Tax-Fin-Lex ügyben 2020. szeptember 10-én hozott ítélet (2020/6. szám)
 • Cser-Palkovics Tamás: Kártérítési felelősség a közbeszerzési jogsértésekért (2020/5. szám)
 • Ferge Péter: Az „in-house” ügyletek korlátozása – a tagállamok szabadsága és kötelezettsége – Az Európai Unió Bírósága által a C-285/18. Irgita-ügyben 2019. október 3-án hozott ítélet (2020/4. szám)
 • Kothencz Éva: A szerződéskötés engedélyezésének kérdései a közbeszerzési szabályozás és joggyakorlat tükrében (2020/3. szám)
 • Bankó Ágnes: Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál (2020/3. szám)
 • Nagy Csongor István: Milyen szintű bizonyítottság szükséges a Kbt. versenyjogi kapcsolódású szabályainak alkalmazásához? Gyanúsítás, valószínűsítés, bizonyítás (2020/2. szám)
 • Csépai Balázs: Aránytalanul alacsony ár – piacidegen piacszabályozás? (2020/1. szám)
 • Kenessey Réka: Múltbeli teljesítésen alapuló kizárás – Az Európai Unió Bírósága által a C–41/18. Meca Srl kontra Comune di Napoli ügyben 2019. június 19-én hozott ítélete (2019/6. szám)
 • Berczi Norbert: Erőforrás-e a referencia? A műszaki-szakmai alkalmasság egyes kérdései ajánlattevői szemszögből (2019/6. szám)
 • Sepsi Tibor: Az üzleti titokká nyilvánítás indokolási kötelezettségének terjedelme közbeszerzési eljárásban – A Fővárosi Törvényszék által hozott 105.K.700.625/2018/17. számú ítélet (2019/5. szám)
 • Nagy-Fribiczer Gabriella: A szakember-megajánlások hiánypótlási kereteinek változása a joggyakorlatban (2019/5. szám)
 • Kovács András György: Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása – A Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.II.37.067/2018/5. számú ítélet (2019/4. szám)
 • Dudás Gábor: A közbeszerzési nyilvánosság és átláthatóság elve az információszabadság szempontjából (2019/4. szám)
 • Vitál-Eigner Beáta: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételeinek értelmezése műszaki-technikai sajátosságok esetén – a Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.III.37.852/2018/5. számú ítélet (2019/3. szám)
 • Számadó Tamás: Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. április 04-én hozott 10.Kf.650.015/2018/9. számú ítélet (2019/2. szám)
 • Barabás Gergely: Az öntisztázás egyes törvényi feltételeinek értelmezése versenyfelügyeleti jogsértés elkövetése esetén – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. szeptember 10-én hozott 9.Kpk.720.052/2018/4. számú végzés (2019/1. szám)
Back To Top