Hiába tudja a jogi vagy a compliance csapat a személyes adat pontos fogalmát, illetve, hogy miért is annyira fontos a jogszerű adatkezelés, ha az adatkezelési részfolyamatokat végző társosztályok munkatársait (vagyis a stakeholder-eket) nem tudják megszólítani és ezáltal a valóban releváns információkat hozzájuk eljuttatni, akkor az erőfeszítéseik sem fognak lényeges eredményt produkálni.
Dr. Hajnal Tamás

A „GDPR” láz csillapodásával párhuzamosan egyre gyakrabban fordulnak elő hibák a vállalati adatkezelésben, felszínre kerülnek már régen megválaszoltnak hitt kérdések, illetve már majdnem megoldott problémák.

Mindez arra vezethető vissza, hogy míg a GDPR alkalmazási kezdőidőpontját (2018. május 25.) követő első 1–3 évben a vállalatok gondosan és lelkiismeretesen felülvizsgálták az adatkezelésre vonatkozó folyamataikat, addig a későbbiekben ez már korántsem így történt. Elmaradt az adatkezelési folyamatok monitorozása, naprakészen tartása, a manuális vagy automatikus adattörlési periódusok felülvizsgálata, illetve magának az adatkezelési tájékoztatónak az időszakos revíziója, jóllehet a folyamatos és rendszeres felülvizsgálatra vonatkozó követelményt mind a GDPR, mind az infotv. is egyértelműen rögzíti.

Miért annyira fontos a munkatársak adatvédelmi ismereteinek naprakészen tartása, milyen problémákat lehet megelőzni a vállalaton belüli együttműködéssel? Dr. Hajnal Tamás „Tipikus hibák a Compliance területen: az adatkezelés” című ingyenesen letölthető tanulmánya ezt a témakört járja körbe. 

Az ingyenesen letölthető anyagunkból választ kaphat a következő kérdésekre:

  • Konkrét eseteken keresztül mutatja be, miért lényeges, hogy a munkatársak tisztában legyenek azzal, mi is a személyes adat és miért fontos az a vállalatnak.
  • Milyen problémákhoz vezethet, ha a munkáltató jelenlegi gyakorlatában még mindig a teljes és kontroll nélküli fénymásolás, vagy szkennelés valósul meg.
  • Miért érdemes megvizsgálni, hogy a szervezetnek a telefonbeszélgetés rögzített voltának közlésére vonatkozó gyakorlata megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.
  • Milyen kockázatot lehet elkerülni azáltal, ha a vállalat tisztában van a rögzített telefonbeszélgetés hanganyagának kezelésére, és az arról készült másolat kiadására vonatkozó jogszabályokkal.
Back To Top