Az előadás címe és időpontja:

  • A foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelesség teljesítésének kérdései atipikus munkajogviszonyokban - 2022. október 10. (11:15-12:30) 

Kiss György 1953. április 27-én született Debrecenben. Jogi diplomáját 1977-ben szerezte a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1985-ben kandidátusi, 2008-ban MTA doktora fokozatot szerzett, 1996-ban habilitált. 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia Akadémikusok Gyűlése az MTA levelező, 2022 rendes tagjává választotta. Kutatási területei a magánjog és a munkajog intézményi kapcsolata, a munkajogviszony tartalma egyoldalú alakításának lehetőségei és korlátai, az alapjogok érvényesülése a munkajogban, valamint a közszolgálati jog egysége és differenciáltsága.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi- és Nemzetközi Tanulmányok Karán, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vezetője.

 
Vissza az előadókhoz
Back To Top