Katarina Thörnqvist, VD Wolters Kluwer
Skat & Økonomimarts 07, 2022

Strategisk mangfoldighedsarbejde skal sikre fremtidens kompetencer for Wolters Kluwer

For Wolters Kluwer er ligestilling, mangfoldighed og inklusion strategiske skridt mod at forbedre arbejdsmiljøet og sikre fremtidens kompetencer og innovationsevne. I Skandinavien ser man en gradvis udligning af ubalancen i IT-branchen - men der er stadig ting at gøre. 

Katarina Thörnqvist

Ligestillings- og mangfoldighedsspørgsmål har stået højt på dagsordenen i IT-branchen i de seneste år. For Katarina Thörnqvist, Managing Director, TAA Scandinavia i den globale virksomhed Wolters Kluwer, er mangfoldighed og inklusion ikke længere bare en medmenneskelig handling – det er også et spørgsmål om bæredygtighed og overlevelse. 

– Virksomheder er nødt til at øge sin viden og forstå, at det er væsentligt for deres overlevelse fremadrettet. Adgang til kompetencer er et stort problem i mange brancher. Findes ressourcerne i andre dele af verden, skal man se bort fra geografiske afstande og sprogbarrierer. Vi har de tekniske forudsætninger for at arbejde på den måde, og for os fungerer samarbejdet mellem eksempelvis Skandinavien og Indien rigtig godt, fortæller hun. 

Wolters Kluwer arbejder bredt med ligestillings- og mangfoldighedsspørgsmål. I virksomhedens globale strategi stræber man efter, at sammensætningen af medarbejderne skal afspejle den mangfoldighed, som findes både hos kunderne og i samfundet generelt.  

– Det er et eksplicit mål for os, på alle niveauer i virksomheden, at være ligestillede og inkluderende. Parametre som køn, etnicitet, seksuel orientering og alder må aldrig komme før talent og ambitioner. Vi tror snarere på, at en bred vifte af erfaringer og baggrunde bidrager til at udvide perspektivet og skabe innovation, siger Katarina.

Antallet af kvinder i branchen vokser i Skandinavien

Fordelingen mellem kvinder og mænd i IT-branchen udlignes langsomt i Skandinavien. I 2019 var andelen af kvinder i den svenske IT-branche omkring 30 procent ifølge tal fra brancheorganisationen Techsverige. I Danmark har man investeret 1,6 millioner kroner i forskellige projekter for at få flere kvinder ind i IT-branchen, og i Norge er andelen af kvinder inden for IT steget fra 19 procent i 2013 til 28 procent i 2018.

Wolters Kluwer er en af de virksomheder, der driver denne udvikling fremad. I Skandinavien er godt 40 procent af de ledende stillinger i virksomheden besat af kvinder. Ser man på Wolters Kluwer globalt, har virksomheden en 50 procents repræsentation af henholdsvis kvinder og mænd blandt alle virksomhedens divisionschefer og administrerende direktører. Ligeledes har bestyrelsen en ligelig fordeling mellem kønnene.

– Som branche har vi stadig meget arbejde at gøre, men at arbejde effektivt med spørgsmål som, hvordan vi gennemfører rekrutteringsprocesser eller møder mennesker, der ikke taler dansk, er et vigtigt skridt på vejen. Hvis vi bliver mere ligestillede og inkluderende, vil vi udvikle os som mennesker, virksomhed og branche, og så kan vi gå i spidsen for andre, siger Katarina.   

På det personlige plan er Katarina dybt engageret i sociale spørgsmål. Hendes hjem har i mange år fungeret som plejefamilie for unge, der er kommet til landet alene, og hun er engageret i organisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime, der bekæmper æresrelateret vold. 

– Jeg tror, det er vigtigt, at vi går op i andet end os selv, uanset om det er i fritiden eller på jobbet. Man er nødt til at løfte blikket og indse, at vi alle har forskellige behov, drømme og liv. Jo hurtigere man indser dette, desto hurtigere går det med at få et ligestillet og inkluderende arbejdsmarked og samfund, afslutter Katarina. 

Fakta:

Læs mere om Danmarks IT-branche her: https://itb.dk
Læs mere om Norges IT-branche her: https://www.ikt-norge.no/innsikt/

Branche- og arbejdsgiverorganisationen Techsverige arbejder for at skabe gode forhold i techsektoren.  Organisationen arbejder også med indsatser for at løse den skæve fordeling mellem kvinder og mænd, både på medarbejder- og lederniveau. Der er lavet statistik over udviklingen siden 2006. 

Læs statistikken her: https://www.techsverige.se/om-oss/statistik/statistik-kvinnor-och-man/

Contacts
Se alle vores løsninger
Innovative cloudløsninger 
Capego - fremtidssikret platform
Back To Top