Transaktionsanalyse i Revision

Transaktionsanalysen foregår på to niveauer. På det ene niveau er indledende analyser af konteringsmønstre i posteringerne. På det andet niveau har du mulighed for at gøre brug af posteringerne ved udførelse af de enkelte substanshandlinger.

Integration til ClientView

Revision overfører nu flere informationer fra ClientView til Revision. Felter, der overføres fra ClientView, bliver grå i Revision og kan kun redigeres/opdateres fra ClientView. Stamdata om kunden/klienten tastes én gang i Clientview. Det mindsker fejlrisiko og data genbruges smartere.

Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten
Årsafslutning er det komplette værktøj til opstilling af virksomhedens årsrapporter iht. Årsregnskabsloven med tilhørende specifikationshæfte og skatteregnskab.
Vil du vide mere?
Back To Top