Den nye bogføringslov medfører, at din IT Revisor skal opgraderes.

Det bliver et travlt efterår, og det er derfor vigtigt, at du allerede nu planlægger, hvordan din virksomhed får opgraderet IT Revisor. Den nye version introducerer en række fordele, som fx undersøtning af ny e-fakturering og digital opbevaring af bilag.

Prisen for at bruge IT Revisor er uændret for den nye version, der er godkendt til den nye bogføringslov.
Bruger du ikke allerede digital fakturahåndtering, bliver det også en udgift, men det gælder for hele branchen.

Agenda IT Revisor webinar
Se Video

 

Opgradering til ny finans – sådan kommer du i gang

Opgraderings processen består af 4 trin:
1) Udvælg de kunder som du vil starte med at opgradere til ny finans
2) Forberede opgradering af den enkelte kunde i form af oprydning i data
3) Selve konverteringen
4) Brug af den nye funktionalitet

Trin 1. Udvælg de kunder som du vil starte med at opgradere til ny finans

Vores anbefaling er at starte med at konvertere selskaber i regnskabsklasse B, jf. ÅRL. Fordi:
- Denne gruppe er med i første kategori, som skal implementere ny bogføringslov
- Rapporter til Selskaber, klasse B er klar.

Følgende rapporter kan dannes på nuværende tidspunkt (flere kommer til):
Selskaber, klasse B:

- Eksternt årsregnskab
- Intern årsrapport med tilhørende skattepligtig indkomstopgørelse
- Specifikationshæfte

Trin 2. Forberede opgradering af den enkelte kunde i form af oprydning i data

Læs denne artikel Oprydning før konvertering til Ny Finans

Trin 3. Selve konverteringen

Læs denne artikel Konvertering af en kunde til Ny Finans - vejledning
eller
Se denne video Konvertering af en kunde til Ny Finans - video

Trin 4. Ny funktionalitet

Læs og lær om de nye ting i det nye finans modul her:

Hvordan bruger jeg den nye Import i Ny Finans?
Hvordan benytter jeg den nye bankafstemning?
Hvordan opsætter jeg bankafstemningen inden brug?
Digital bilagsopbevaring i Indbakken
Nyt i Debitor/kreditor modulet
Generelle opdateringer i ny finans
Nyt rapportsystem

Tilmeld dig opgraderingsmøde

Back To Top