ITwhistleblower.dk - En intern whistleblowerordning

ITwhistleblower.dk er udviklet til revisorvirksomheders, advokatvirksomheders og andre virksomheders interne whistleblowerordning jf. revisorloven og hvidvaskloven. Virksomhedernes kunder og andre eksterne interessegrupper henvises til eksterne whistleblowerordninger, f.eks. Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Formålet med denne interne ordning er at give medarbejderne mulighed for, anonymt, at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser af den revisorretlige regulering, dvs. den til enhver tid gældende revisorlovgivning, herunder revisorloven med tilhørende bekendtgørelser, hvidvaskningsloven samt den til enhver tid gældende EU-­retlige regulering på revisionsområdet.

Udover adgangen til webløsningen modtager revisorvirksomheden forslag til tilpasning af kvalitetsstyringsmanualen om whistleblowerordningen.

Vil du vide mere?
Back To Top